استان اصفهان با وجود چهار میلیون هکتار از عرصه‌های منابع طبیعی از نظر تجهیزات و نیروی انسانی با کمبود مواجه است.
 
به گزارش اقتصاد بازار به نقل از رمومی وابط ع اصفهان ؛ مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان در نشست برنامه ریزی کاهش حریق و مدیریت کنترل حریق‌های احتمالی با بیان اینکه وسعت استان اصفهان، ده میلیون و۷۰۰ هزار هکتار است که ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار آن عرصه‌های منابع طبیعی اند، گفت: مناطق بحرانی منابع طبیعی در شهرستان‌های سمیرم، شهرضا، گلپایگان، خواستار، تیران و کرون، چادگان، فریدونشهر، لنجان واقع است.
 
ابوطالب امینی افزود: هم اکنون ۱۴۰ نیروی انسانی داریم که در زمان حریق، دست کم به سه برابر این نیرو‌ها برای اطفا نیاز داریم و از طرفی با کمبود خودرو و تجهیزات روبرو هستیم.
 
وی با بیان اینکه تاکنون حریقی در عرصه‌های منابع طبیعی این استان گزارش نشده، گفت: برای پیشگیری و کاهش حریق و مقابله احتمالی وقوع آن، اطلاع رسانی‌ها و آموزش به دامداران و مرتع داران انجام شده و برای عشایر با مشارکت تعاونی‌ها برنامه ریزی شده است.
 
امینی با بیان اینکه پارسال سه مورد حریق در وسعت ۱۰ هکتاری منابع طبیعی استان اصفهان به وقوع پیوست اضافه کرد: سال ۱۴۰۰، در وسعت ۱۸۱ هکتار و سال ۱۳۹۹، ۵۶۹ هکتار از این عرصه‌ها دچار حریق شدند.
 
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان د گفت: عشایر ورودی از غرب استان به فریدن و خوانسار ورود به موقع داشته اند و در دیگر مناطق عشایری استان اصفهان، ۹۵ درصد آن‌ها حضور پیدا کرده اند.
 
عشایر ورودی به عرصه‌های منابع طبیعی استان اصفهان کمتر از دو میلیون دام مجاز و یک میلیون دام غیر مجاز دارند که در مراتع مستقر شده اند.
 
دو میلیون هکتار از عرصه‌های منابع طبیعی استان اصفهان زیر نظر اداره کل حفاظت محیط زیست این استان است.