در معاملات روز یکشنبه ۶خرداد ماه ۱۴۰۳، شاخص کل بورس تهران ۲۰هزار و ۷۳۰واحد نسبت به روز کاری گذشته پایین‌تر ایستاد و به سطح ۲میلیون و ۷۷هزار و ۷۵۱واحد رسید. به این ترتیب با آنکه دیروز نیز محدودیت نوسان قیمت ۲درصدی در بازار اعمال شد اما شاخص بیش از روز گذشته ریزش کرد.
شاخص کل هم‌وزن بورس با ریزش ۴هزار و ۲۶۱واحدی در رقم ۶۸۵هزار و ۵۱۰واحدی ایستاد.
شاخص کل فرابورس با افت ۲۶۴واحدی به رقم ۲۲هزار و ۵۸۱واحد رسید. شاخص هم‌وزن فرابورس نیز با کاهش هزار و ۸۱۷واحدی به سطح ۱۲۱هزار و ۴۲۸واحد رسید.
در معاملات دیروز نماد فملی بیشترین ارزش معاملات بازار سهام را به خود اختصاص داد که ارزش معاملات آن ۱۲۷میلیارد تومان بود.
پس از فملی، ومهان بیشترین ارزش معاملات را داشت و وبملت رتبه سوم بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد و پس از آن، دو نماد سشرق و شستا در رتبه‌های بعدی بیشترین ارزش معاملات قرار گرفتند. حجم معاملات سهام شستا با تعداد ۳۷۶میلیون و ۸۴۱هزار و ۸۵۹سهم در صدر قرار گرفته است. وبملت در رتبه دوم بیشترین حجم معاملات بازار قرار گرفت و رتبه سوم به ذوب تعلق داشت. دو نماد فملی و ومهان نیز در رتبه‌های بعدی بیشترین حجم معاملات بازار قرار داشتند.


صف‌های خرید و فروش بورس
در معاملات یکشنبه، ۱۶نماد صف خرید داشتند و ۶۲۶نماد با صف‌ فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با افت ۶۱درصدی نسبت به روز کاری قبل به ۱۹میلیارد تومان کاهش یافت و مجموع ارزش صف‌های فروش نیز با افزایش ۱۵۰درصدی به ۲هزار و ۴۰۱میلیارد تومان رسید.
خروج پول حقیقی از بورس تهران
روز یکشنبه خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار برای چهارمین روز متوالی منفی شد و ۶۵۵میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد.
دیروز نماد فملی بیشترین خروج پول حقیقی را داشت که ارزش آن ۵۱میلیارد تومان بود. پس از فملی، نمادهای وبملت، فولاد، شستا و شگستر بیشترین خروج پول حقیقی داشتند. در سوی دیگر، بیشترین ورود پول حقیقی به نمادهای شکلر، وآتوس، خگستر، شدوص و کخاک تعلق داشت.


تحلیل بازار یکشنبه
فشار شدید فروش در بازار سهام ادامه دارد و حتی محدودیت دامنه نوسان نیز نتوانست جلوی آن را بگیرد، به طوری که ۹۶درصد از سهم‌های بازار کاهش قیمت داشتند و ارزش صفوف فروش نیز به بیش از ۷/۲همت رسید.
معاملات بورس دیروز به نحوی رقم خورد که شاخص کل در جهت کندل روز معاملاتی گذشته خود رفتار کرد، به طوری که در پایان بورس دیروز، شاخص کل با افت ۲۰هزار و ۷۳۰واحدی که معادل ۹۹/۰درصد این شاخص است، روبه‌رو شد. بر این اساس شاخص کل در پایان معاملات دیروز در سطح دو میلیون و ۷۷هزار واحدی ایستاد.
در طرف دیگر، قیمت معاملات سهم‌های کوچک بازار سهام نیز کاهش شدیدی داشته است، به طوری که شاخص هم‌وزن بازار در پایان بورس دیروز چهار هزار و ۲۶۱واحد که معادل ۶۲/۰درصد این شاخص است کاهش ارتفاع داد و به سطح ۶۸۵هزار و ۵۱۰واحد رسید .
گفتنی است، تابلوی بورس اوراق بهادار تهران در روز گذشته، حجم معاملات را سه میلیارد و ۸۰۰میلیون برگه سهم و ارزش معاملات خرد (سهام، حق‌تقدم) را هزار و ۵۲۹میلیارد تومان
نشان داد.


ورود و خروج پول حقیقی
تراز پول حقیقی در سهام و حق‌تقدم‌ها مانند روند روز معاملاتی گذشته منفی بود، به طوری که در پایان بورس دیروز حدود ۶۵۵میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شده است. موضوع دیگری که باید بازگو کرد این است که تا لحظه تنظیم این گزارش، حدود ۳۸۶میلیارد تومان پول حقیقی به صندوق‌های درآمد ثابت تزریق شده است.


بیشترین ارزش معاملات
در جریان معاملات دیروز سه سهم فملی، فولاد و وبملت بیشترین ارزش معاملات و سهم‌های ذوب، وبملت و شستا به ‌ترتیب بیشترین حجم معاملات را ثبت کرده‌اند. سهم فارس نیز بیشترین ارزش بازار را در اختیار خود گرفت.
خچرخش با افزایش دو درصدی بیشترین بازدهی روز را از آن خود کرد، در مقابل بسیاری از سهم‌ها در صف فروش بودند.


ورود پول هوشمند
بیشترین خالص خرید حقیقی به سهم‌های شکلر، خگستر و شدوص تعلق گرفت. در جریان معاملات دیروز سهم‌های دابور، غمینو و فروژ ورود پول هوشمند داشتند، در سوی دیگر فیلترهای بورسی نشان می‌دهند که پول هوشمند از نمادهای شگامرن، امید و سدور خارج شده است.
شایان ذکر است بیشترین سرانه خرید حقیقی در سهم‌های ثفارس، غمینو و خفنر رقم خورد، همچنین وملی در جریان معاملات دیروز بیشترین فشار تقاضا را ثبت کرد، در مقابل بیشترین فشار عرضه در نماد زمگسا بود.