حمید باقری، مدیرکل پست استان اصفهان در گفتگوی اختصاصی به پرسش های خبرنگار ما درباره آخرین اقدامات انجام گرفته با هدف ارتقای کیفیت خدمات پست در استان پاسخ داد.

جهت ارتقاء کیفیت در سه ماهه نخست سال جاری چه اقداماتی صرت پذیرفته است ؟

برگزاری جلسات شورای کیفیت در سه شنبه هر هفته با هدف نظارت بر سنجه های کیفی قبول و توزیع مرسولات و بررسی نقاط قوت و ضعف در سنجه های کشوری به جهت بهبود سنجه های کیفی در سطح شبکه پستی که منجر به جذب و نگه داشت مشتری و کسب رتبه های برتر کشوری گردیده است.

در خصوص طرح GNF در سه ماه نخست چه اقداماتی صورت پذیرفته است ؟

در سه ماهه ابتدای سال پایگاه نشانی شهری GNF در استان تکمیل گردید و ژئوکد 13 شهر باقیمانده استان از 114 شهر با توان و ظرفیت پرسنل اداره جغرافیایی و اطلاعات مکانی انجام پذیرفت .

درمورد افزایش ترافیک سرویس های ارزش افزوده چه اقداماتی در استان صورت پذیرفته است ؟

رویکرد پست استان در ابتدای سال 1403 افزایش سرویس های نوین و فروش اطلاعات بوده و به همین منظور جلساتی با کلیه دستگاههای دولتی و خصوصی مانند بانک ها به جهت معرفی سرویس های کد پستی از قبیل سرویس احراز نشانی و وب سرویس های کد پستی با متدهای مختلف برگزار گردید و در خصوص استفاده از مزایای کدپستی و نصب پلاک های هوشمند کدپستی توضیحات جامعی داده شد.

با توجه به گسترش روزافزون خرید های اینترنتی برنامه پست استان در خصوص توسعه این سرویس و سایر سرویس های مرتبط چیست ؟

توسعه فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی باعث تغییرات چشمگیری در حوزه کسب و کار شده است. شاید تحول دیجیتال در حوزه کسب و کار ها از مهمترین اتفاقات دهه اخیر باشد و قطعا تحولات عمیق تری را در پی خواهد داشت.

تجارت الکترونیک یکی از سرویس ها و رویکرد های مهم عصر دیجیتال به شمار می آید. ما در این حوزه سعی کرده ایم با تجهیز مراکز پردازش کالا به تجهیزات سورتینگ سرعت و دقت عملیات پردازش را افزایش دهیم. در همین رابطه در حوزه توزیع این کالا ها نیز با افزایش ناوگان وانت بار توانسته ایم سرعت توزیع کالا را در استان با افزایش چشمگیری مواجه کنیم.

ایجاد سکوی تجارت الکترونیک و ارائه بستر ها و زیرساخت های نرم افزاری پستی به صاحبان کسب و کار ها نیز از دیگر موارد اقدامات ما بوده است. ما با هدف مردمی سازی خدمات پستی بخش های زیادی از عملیات تجارت الکترونیک را به بخش های خصوصی و مردمی واگذار کرده ایم به صورتیکه سهم ترافیک تجارت الکترونیک در سال 1402 نسبت به 1401 از طریق بخش خصوصی و مردمی حدود 7 برابر افزایش داشته است.

آیا اقدامی برای توسعه سرویس های جدید داشته اید؟

برای سال جاری سرویس همراه پست را با هدف توسعه بازار کسب و کار های خانگی و ارائه خدمات ویژه تجارت الکترونیک با مشارکت بخش تعاون رونمایی خواهیم کرد و همچنین ایجاد سرویس جمع آوری ، پیک شهری و خدمات شهروندی نیز از دیگر سرویس های در دست اقدام خواهد بود که امیدواریم در نیمه اول سال جاری به بهره برداری برسد.