سیامک قاسمی اقتصاددان در توئیتر خود نوشت: «کل نقدینگى تازه‌ای که توسط سهامداران حقیقی در سال ۹۸ وارد بازار بورس ایران شده، به اندازه ارزش بیست تا برج مسکونی در محدوده الهیه و فرشته تهران هم نیست. این تحلیل عوامانه ای که نقدینگی از بازارهایی شبیه بازار مسکن و بانک به بازار بورس سرازیر شده دچار خطای تحلیلی شدید است.»

https://eghtesaad24.ir/wp-content/uploads/2019/10/توئیت-سیامک-قاسمی-2-300x183.png 300w, https://eghtesaad24.ir/wp-content/uploads/2019/10/توئیت-سیامک-قاسمی-2-50x30.png 50w" data-lazy-sizes="(max-width: 634px) 100vw, 634px" data-lazy-src="https://eghtesaad24.ir/wp-content/uploads/2019/10/توئیت-سیامک-قاسمی-2.png" sizes="(max-width: 634px) 100vw, 634px" srcset="https://eghtesaad24.ir/wp-content/uploads/2019/10/توئیت-سیامک-قاسمی-2.png 634w, /https://eghtesaad24.ir/wp-content/uploads/2019/10/توئیت-سیامک-قاسمی-2-300x183.png 300w, https://eghtesaad24.ir/wp-content/uploads/2019/10/توئیت-سیامک-قاسمی-2-50x30.png 50w" data-was-processed="true" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; margin-right: auto; margin-left: auto; display: block; clear: both; max-width: 100%; height: auto;">