شایعه افزایش قیمت بنزین قبل از ارائه لایحه بودجه به مجلس هم وجود داشت و برخی افزایش قیمت را خلاف قانون برنامه و برخی دیگر این افزایش را با توجه به عدم افزایش قیمت‌ها در سال 96، ‌ضروری می‌دانستند. برای تحلیل اثرات احتمالی مثبت و منفی افزایش قیمت بنزین، باید به این نکته توجه کرد که اگر تغییری در قیمت‌های بنزین برای کمک به توسعه و گسترش بخش‌های زیرساختی حمل‌و‌نقل عمومی و همچنین کمک به ارتقای تولیدات، ایجاد شود، می‌توان از آثار مخرب آن تا حدی کاست.
به بیان دیگر، اگر افزایش قیمت حامل‌های انرژی اصلاحی در ساختارهای اقتصادی پدید آورد، تقریبا می‌توان گفت اتفاق خاصی در زمینه افزایش تورم نمی‌افتد یا اگر اثر تورمی ایجاد کند، آن را پوشش می‌دهد. اما اگر افزایش قیمت حامل‌های انرژی تنها با هدف تامین منابع لازم برای بودجه جاری کشور و پرداخت‌های نقدی در جامعه باشد، آثار تورمی خواهد داشت. زیرا ما به تفاوت آن در زمینه رونق تولیدات و بهبود ساختارهای اقتصادی، استفاده نشده است. البته توجه به این نکته ضروری است که افزایش و رونق تولید در حوزه‌هایی باید صورت گیرد که تبعات زیست‌محیطی نداشته باشد زیرا در غیر‌این صورت، مخاطرات زیست‌محیطی افزایش می‌یابد و در کنار تبعات تورمی، آسیب‌های زیست‌محیطی را نیز شاهد خواهیم بود.