درسهای کرونا برای صنعت دکوراسیون داخلی بررسی شد؛

کوچ کسب و کار به فضای آنلاین

هرچند به علت مسائل اقتصادی و بحران کرونا بازار شب عید بسیاری از فروشندگان صنف دکوراسیون داخلی رو به کسادی رفت؛ اما به‌نظر می‌رسد برخی از فروشندگان این صنف توانستند با فروش آنلاین بازار شب عید خود را حفظ کنند. به اعتقاد فعالان صنف دکوراسیون داخلی توسعه فروش آنلاین، فاکتور حیاتی حفظ و بقای بسیاری از کسب و کارها در دوران  پساکرونا است و از این پس فروشندگانی موفق خواهند بود که فروش کالای خود را در فضای آنلاین تعریف کنند.

دانلود ویژه نامه دکوراسیون داخلی