شاخص کل فرابورس با رشد 819‌واحدی به رقم 22‌هزار و 973‌واحد رسید. شاخص هم‌وزن فرابورس با افزایش 6‌هزار و 71‌واحد به سطح 125‌هزار و 58‌واحد رسید.
موج ورود پول حقیقی به بورس تهران
روز شنبه خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی مثبت شد و 538‌میلیارد تومان پول حقیقی به بازار سهام وارد شد. دیروز نماد فولاد بیشترین ورود پول حقیقی را داشت که ارزش آن 39‌میلیارد تومان بود. پس از فولاد، نمادهای بوعلی، وامید، تاپیکو و ثمسکن بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند.
در سوی دیگر، بیشترین خروج پول حقیقی به نمادهای جم، سپید، تجلی، وبملت و وخاور تعلق داشت. دیروز فملی، فولاد، فارس، شپنا، شستا و تاپیکو نمادهای سبزپوش بورس بودند که بیشترین اثر را در رشد شاخص کل بورس داشتند. در فرابورس نیز نمادهای آریا، شگویا و هرمز بیشترین اثر افزایشی را بر شاخص داشتند. در بین نمادهای پرتراکنش بورس دیروز نماد ولکار بیشترین تراکنش را داشت و واعتبار و ثفارس در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در فرابورس نیز فزر، معین و شفام بیشترین تراکنش را داشتند.
ارزش معاملات سهام
دیروز ارزش معاملات کل بازار سهام به 21‌هزار و 590‌میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه 8‌هزار و 14‌میلیارد تومان بود که 37درصد از ارزش کل معاملات بازار را در این روز تشکیل داد.
ارزش معاملات خرد نیز با افزایش 58‌درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم 5‌هزار و 905میلیارد تومان رسید.
پرمعامله‌ترین سهم‌ها
در معاملات دیروز نماد فزر بیشترین ارزش معاملات بازار سهام را به خود اختصاص داد که ارزش معاملات آن 129‌میلیارد تومان بود. پس از فزر، وبانک بیشترین ارزش معاملات را داشت و فملی رتبه سوم بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد و پس از آن، دو نماد ثفارس و فولاد در رتبه‌های بعدی بیشترین ارزش معاملات قرار گرفتند. حجم معاملات سهام ذوب با تعداد 422‌میلیون و 816‌هزار و 752‌سهم در صدر قرار گرفته است. حفارس در رتبه دوم بیشترین حجم معاملات بازار قرار گرفت و رتبه سوم به شستا تعلق داشت. دو نماد وتجارت و فولاد نیز در رتبه‌های بعدی بیشترین حجم معاملات بازار قرار داشتند.
صف‌های خرید و فروش بورس
در معاملات شنبه، 520 نماد صف خرید داشتند و 55 نماد با صف‌ فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با رشد 2026‌درصدی نسبت به روز کاری قبل به 2‌هزار و 998‌میلیارد تومان افزایش یافت و مجموع ارزش صف‌های فروش نیز با کاهش 26‌درصدی به 172‌میلیارد تومان رسید.
تحلیل بازار در روز شنبه
انتخابات ریاست‌جمهوری به پایان رسید و مسعود پزشکیان رییس دولت چهاردهم شد. بازار سهام نیز به این اتفاق واکنش سبزی نشان داد و شاخص‌های بورسی جهش بزرگی پیدا کردند.
معاملات بورس دیروز تحت تاثیر انتخاب مسعود پزشکیان به ریاست دولت چهاردهم بسته شد و به این ترتیب، حدود 90‌درصد از نمادهای بازار سهام رشد کردند. این موضوع جهش چشمگیری در شاخص‌های بورسی رقم زد، به طوری که در پایان بورس دیروز، شاخص کل با رشد 88هزار و 179واحدی که معادل 2/4‌درصد این شاخص است، روبه‌رو شد. بر این اساس، شاخص کل در پایان معاملات دیروز در سطح 2میلیون و 188‌هزار واحدی ایستاد. در طرف دیگر، قیمت معاملات سهم‌های کوچک بازار سهام نیز افزایش پیدا کرده است، به طوری که شاخص هم‌وزن بازار در پایان بورس دیروز 23‌هزار و 55‌واحد که معادل 42/3درصد این شاخص است افزایش ارتفاع داد و به سطح 698‌هزار واحد رسید.
گفتنی است تابلوی بورس اوراق بهادار تهران در روز گذشته، حجم معاملات را 9/7‌میلیارد برگه سهم و ارزش معاملات خرد (سهام، حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی) را 6‌هزار و 96‌میلیارد تومان نشان داد. باید گفت در بورس دیروز گروه صندوق‌های اهرمی و سهامی بیش از سایر رقبا افزایش قیمت پیدا کردند.
ورود و خروج پول حقیقی
تراز پول حقیقی در سهام، برخلاف روزهای معاملاتی گذشته، دیروز مثبت بود، به طوری که در پایان بورس دیروز حدود بیشتر از 2/2‌همت پول حقیقی به بازار سهام تزریق شده است. موضوع دیگری که باید گفت این است که تا لحظه تنظیم این گزارش حدود 63‌میلیارد تومان پول حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شده است.
بیشترین ارزش معاملات
در جریان معاملات دیروز سه سهم فزر، وبانک و فملی بیشترین ارزش معاملات و سهم‌های ذوب، شستا و حفارس به ‌ترتیب بیشترین حجم معاملات را ثبت کرده‌اند. سهم فملی نیز بیشترین ارزش بازار را در اختیار خود گرفت.
ورود پول هوشمند
بیشترین خالص خرید حقیقی به سهم‌های فولاد، بوعلی و وامید تعلق گرفت. در جریان معاملات دیروز سهم‌های ثمسکن، فملی و کگل ورود پول هوشمند داشتند. در سوی دیگر، فیلترهای بورسی نشان می‌دهد که پول هوشمند از نمادهای فاسمین، قزوین و کخاک خارج شده است. شایان ذکر است بیشترین سرانه خرید حقیقی در سهم‌های شپدیس، بمپنا و وغدیر رقم خورد. امید در جریان معاملات دیروز بیشترین فشار تقاضا را ثبت کرد، در مقابل بیشترین فشار عرضه در نماد خراسان بود.