شاخص کل بورس دیروز با ۱۰ هزار و ۴۲۰ واحد کاهش در رقم یک میلیون و ۴۵۵ هزار واحد ایستاد.

شاخص کل با معیار هم وزن هم ۵۸۹۷ واحد کاهش یافت و رقم ۴۱۴ هزار و ۶۸۳ واحد را ثبت کرد.

معامله گران این بازار ۶۲۹ هزار معامله به ارزش ۴۴ هزار و ۳۹۸ میلیارد ریال انجام دادند.

در این بازار ۱۱۷ نماد مثبت و ۲۷۳ نماد منفی بودند که از میان آنها ملی صنایع مس ایران، فولاد مبارکه اصفهان، شرکت ارتباطات سیار ایران، پتروشیمی پردیس، سرمایه گذاری تامین اجتماعی و گروه مپنا نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی بورس گذاشتند.

در آن سوی بازار سرمایه، شاخص کل فرابورس هم با ۱۹۷ واحد کاهش در رقم ۲۰ هزار و ۷۸۲ واحد ایستاد.

معامله گران این بازار ۶۶۴ هزار معامله به ارزش ۱۰۸ هزار و ۷۶۷ میلیارد ریال انجام دادند.

۹۹ نماد فرابورسی مثبت و ۱۸۵ نماد منفی بودند که از میان آنها پلیمر آریا ساسول، بیمه پاسارگاد، مجتمع جهان فولاد سیرجان، فرابورس ایران و سرمایه گذاری صبا تامین نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند.