مجید شهسواری با اشاره به اینکه در دوران تحریم، عدم تامین برخی قطعات، ممکن بود خط تولید را دچار مشکل کند، افزود: حمایت از تولیدات داخل سبب شد تحریم‌ها به یک فرصت مناسب تبدیل و این قطعات به دست صنعتگران جوان کشور تولید شود. وی با بیان اینکه بسیاری ازقطعات از کشور‌های اروپایی تامین می‌شد اظهار کرد: قطعات داخلی نسبت به نمونه خارجی از عملکرد بهتر و قابلیت زیادی برخوردار هستند. شهسواری گفت: تنها در سال گذشته ۵۰۰میلیارد تومان صرف خرید قطعات از شرکت‌های داخلی شد که در صورت خرید از شرکت‌های خارجی باید ۳ تا ۴ برابر هزینه می‌شد.