بهزاد بهادرانی، مدیر ناحیه نورد سرد شرکت فولاد مبارکه اظهار کرد: خط قلع‌اندود ناحیه نورد سرد، در سال گذشته موفق به ثبت رکورد تولید ۱۱۰ هزار و ۵۰۱ تن محصول قلع‌اندود شد و رکورد قبلی را که در سال ۱۳۹۱ به میزان ۱۰۸ هزار تن محقق شده بود ارتقا داد.