جنگ، تحریم، نبود ارز، حصر اقتصادی، ضعف قانون و نبودِ دانش کافی، توان و تجربه و متخصص فنی، فضای حاکم بر زمان شکل‌گیری و راه‌اندازی شرکت فولاد مبارکه در دهه ۶۰ بود، فضایی که به‌یقین برای آغاز راه و حرکتی بزرگ در وسعت ملی و فراملی، حساس‌تر، دشوارتر و طاقت‌فرساتر از شرایط کنونی بود و آن وضعیت، فکر، اراده و قدم برداشتن در هر مسیری را دشوار کرده بود. اما آنچه مسلم است این بود که اراده آدمی بر هر محدودیتی مقدم است و فشار و محدودیت، همیشه مقدمه‌ای برای رشد و پیشرفت و تعالی انسان و اجتماع است و این دیدگاه متعالی، در بسیاری از دوره‌های تاریخی و به‌ویژه در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، به‌طور مکرر به اثبات رسیده و شرکت فولاد مبارکه، نمونه روشن تحقق حقیقی و عینی شعار «ما می‌توانیم» در شرایط تحریم و بحران و فشار است.

شرکتی که در ابتدای راه تأسیس، راه‌اندازی و شکل‌گیری خود با موانع بسیاری روبه‌رو بود و عده‌ای در آن زمان معتقد بودند که احداث چنین کارخانه‌ای، در آینده‌ای نزدیک شهرکی از آهن‌پاره را در این منطقه به وجود می‌آورد و دولت وقت را به دلیل بی‌کفایتی و ناتوانی در اجرای پروژه ساقط خواهد کرد. گذشت نزدیک به سه دهه فعالیت شرکت فولاد مبارکه به‌عنوان تبلور غلبه عزم و اراده ملت و متخصصان داخلی بر همه فشارها و کارشکنی‌ها و نمونه و نماد واقعی پیشرفت و شکوفایی ایران عزیز اسلامی، بر همگان عیان ساخت که می‌شود ماند و ساخت، می‌شود تلاش کرد و به نتیجه رسید، مقاومت کرد و ثمر دید و درنهایت اینکه فولاد مبارکه این فرضیه را به اثبات رساند که تنها راه موفقیت در نظام اسلامی، اتکا به توان و نیروی داخلی، تقویت عزم و اراده، تلاش و همت مضاعف و استقامت، مقاومت و پایداری در مسیر دست‌یابی به اهداف متعالی است. همه موفقیت‌های شرکت فولاد مبارکه در تولید، اقتصاد، رونق و شکوفایی کشور، اشتغال‌زایی و گشایش روزنه‌های جدید صنعت، اقتصاد، دانش، مهارت و فناوری ایرانی، مرهون غلبه گفتمانی است که دل درگرو اتکا به توان داخلی و خوداتکایی کشور برای دست‌یابی به خودکفایی، به‌جای اتکا به‌نظام سلطه دارد و این امر نکته‌ای آموزنده برای همه فعالان، دغدغه‌مندان و دلسوزان این خاک، میهن و نظام اسلامی است.

۲۳ دی‌ماه ۱۳۷۱، روز بهره‌برداری و آغاز فعالیت شرکت عظیم فولاد مبارکه، روزی خجسته برای ایران اسلامی است و شایسته است این روز گرامی برای همه ایرانیان، به مصداق نماد و نشانه روشنی از غلبه عزم و اراده ایرانی بر همه فشارها، در تاریخ میهن عزیزمان ثبت گردد.