بازار بیلت فولاد صادراتی کشورهای مستقل مشترک المنافع در هفته منتهی به جمعه 31 دسامبر پس از خروج کارخانه‌های بزرگ برای تعطیلات پایان سال آرام بود.

با این حال، در بحبوحه انتظارات افزایش تقاضا در برخی بازارها، خوش بینی هایی برای آغاز سال 2022 وجود داشت. ما به دنبال حجم های بیلت برای خود هستیم، اما فعلاً در دسترس نیست. تخصیص و قیمت های جدید تنها در سال آینده در دسترس خواهد بود.