مقایسه سرانه مصرف گوشت در ایران و کشورهای اروپایی و آمریکا چشم هر شنونده‌ای را گرد ‌می‌‌‌کند. سرانه مصرف گوشت قرمز در ایران در حالی به ۶ کیلوگرم در سال یعنی ۵۰۰ گرم در ماه رسیده که هر آمریکایی سالانه ۴۹ کیلو گوشت قرمز ‌می‌‌‌خورد و این عدد برای هر آرژانتینی در سال به ۴۰ کیلو می‌رسد. مردم کشورهای اروپایی هم حدود ۳۰ کیلو در سال گوشت قرمز مصرف‌ می‌‌‌کنند و سرانه مصرف گوشت قرمز در ترکیه ۲۷ کیلو در سال است.

عد‌‌ه‌ای این موضوع را به تفاوت‌‌های فرهنگی و سنت‌‌های غذایی کشورهای مختلف ربط ‌می‌‌‌دهند و سرانه بسیار پایین مصرف گوشت قرمز در هند را گواه ‌می‌‌‌آورند اما مقایسه وضعیت ایران در سال‌‌های مختلف نشان ‌می‌‌‌دهد که پای مسئله مهم‌تری در میان است: افزایش قیمت!

گزارش‌‌های مرکز آمار ایران و مرکز پژوهش‌های مجلس‌ می‌‌‌گویند که در دوره‌ای ۱۶ساله از سال ۸۴ تا ۱۴۰۰ ‌میزان مصرف سالانه گوشت قرمز هر خانواده چهارنفر‌‌ه ‌ایرانی از ۵۷ کیلوگرم به ۲۴ کیلوگرم رسیده است یعنی هر عضو از خانواده‌ای ۴ نفره در سال ۸۴ بیشتر از ۱۴ کیلو در سال گوشت قرمز ‌می‌‌‌خورده حالا ۶ کیلوگرم مصرف ‌می‌‌‌کند و این یعنی ماهی ۵۰۰ گرم و روزی ۱۶ گرم.

وقتی این عدد‌‌ها را با نمودار قیمت گوشت قرمز در ایران مقایسه‌ می‌‌‌کنیم به نظر می‌رسد که ارتباط معناداری بین کاهش مصرف گوشت قرمز و قیمت آن وجود دارد اما در عین حال ‌می‌‌‌دانیم که حداقل حقوق کارگران در سال ۹۰ حدود ۳۰۰ هزار تومان بود و این یعنی در آن زمان هر یک کیلو گوشت قرمز حدود ۶ درصد درآمد یک کارگر حداقلی بگیر را تشکیل ‌می‌‌‌داد اما حالا با توجه به حداقل حقوق حدود ۵ ‌میلیون و هفتصد هزار تومانی، هر یک کیلو گوشت قرمز کمتر از چهار درصد درآمد یک حداقلی بگیر را به خود اختصاص ‌می‌‌‌دهد و این یعنی احتمالاً تورم در سایر هزینه‌‌های خانوار چنان بیشتر شده که خرید و مصرف گوشت قرمز اولویت کمتری پیدا کرده است. طبق برخی گزارش‌‌ها بسیاری از خانواده‌‌های ایرانی خوراکی‌‌هایی مانند تخم مرغ، سویا و قارچ را جایگزین مصرف گوشت کرده‌اند در حالی که اهمیت مصرف گوشت قرمز و ارزش غذایی آن بر کمتر کسی پوشیده است و سلام ایران به گیاه‌خواری نمی‌‌‌تواند چشم‌انداز روشنی از نظر کیفیت تغذیه پیش روی ما بگذارد.

منبع: بورسان