باید تا جایی که می‌توان به سمت شریک کردن مردم در اداره شهر به اقتضای استعدادها و ظرفیت‌های هر منطقه برویم و انگیزه در مردم ایجاد شود تا در آبادانی شهر کمک کنند. علی قاسم زاده، شهرداری اصفهان با تبیین مختصات "شهر هم گرا" اظهار کرد: در دوره جدید مدیریت شهری تمام تلاشمان این است که شعار «اصفهان، شهر زندگی» تحقق پیدا کند، الگویی که به عنوان الگوی مدیریت شهری انتخاب شده است الگوی شهر هم گراست که دارای اصولی است. وی با بیان اینکه یکی از اصول اساسی شهر هم گرا بحث مقبولیت است، تصریح کرد: مدیری می‌تواند موفق باشد که مورد پذیرش جامعه قرار بگیرد، ارتباط و رابطه خوب با بدنه شهرداری و مردم باید پیش فرض همه مدیران باشد. شهردار اصفهان ادامه داد: اگر نتوانیم در سطحی‌ترین رابطه با مردم که همان ارتباط کلامی است ارتباط خوبی برقرار کرده و به فهم مشترک برسیم موفق نخواهیم بود، پیش نیاز مقبولیت ارتباط مؤثر، حسنه و صادقانه با مردم است. شخصیت مدیران شهرداری باید شخصیت همخوانی میان قول، فعل و نیت آنها باشد.

حرکت به سمت شفافیت

قاسم زاده تاکید دارد که در الگوی شهر هم گرا اصلی به نام شفافیت وجود دارد که در مقابل واژه "ابهام" قرار می گیرد. او می گوید: گاهی افشای اطلاعات می‌تواند فساد به بار بیاورد اما شفافیت به این معناست که نباید کاری دارای ابهام باشد. هر ابهامی زمینه تفسیر به رأی و خطا را فراهم می‌کند بنابراین تصمیمات ما باید دارای شفافیت باشد به این معنا که در مقابل هر تصمیمی باید بتوانیم جواب شفاف بدهیم و از آن تصمیم در مقابل هر دستگاه ناظری و در مقابل ارباب رجوع دفاع کنیم. وی با بیان اینکه به همت شورای شهر و مدیران شهرداری در حال حرکت به سمت شفافیت در همه امور هستیم، اضافه کرد: اگر ما برای تراکم مازاد، عددی از مردم بگیریم این موضوع باید در همه مناطق دارای ادبیات مشترک باشد و واژه توافق به تدریج از شهرداری جمع شود زیرا توافق ابهام زا بوده و بی اعتمادی می‌آورد. وی یکی دیگر از اصول اساسی شهر هم گرا را مشارکت‌جویی و مشارکت پذیری ذکر کرد و گفت: باید تا جایی که می‌توان به سمت شریک کردن مردم در اداره شهر به اقتضای استعدادها و ظرفیت‌های هر منطقه برویم. باید انگیزه در مردم ایجاد شود تا در آبادانی شهر کمک کنند؛ برای این منظور لازم است نسبت به جذب سرمایه گذاران در شهر اصفهان حرکت کنیم و از ظرفیت آنها برای عمران و آبادانی شهر کمک بگیریم. قاسم زاده افزود: باید همه با یک ادبیات مشترک به سمت اداره شهر حرکت کنیم؛ مدیریت‌ها نباید مجمع الجزایری باشد و انتظار از یک "شهر هم گرا" این است که اداره شهر در ساختاری منسجم و با لحاظ کردن خلاقیت و نوآوری‌های مدیریتی انجام شود. وی با بیان اینکه بر اساس الگوی شهر هم گرا ارزش‌های ما شکل می‌گیرد، اضافه کرد: سنجش مدیران ارشد ما بر اساس این الگوی جدید خواهد بود.

رویکرد حکمروایی هم گرا

معاون مالی و اقتصادی شهرداری اصفهان نیز در تبیین رویکرد "شهر هم گرا" می گوید: برای رسیدن به حکمروایی مطلوب شهری، رویکرد مترقی نوینی به نام شهر هم گرا وجود دارد که این مدل‌ مدنظر ما برای تمام قسمت‌های شهر و شهرداری است. محسن رنجبر اضافه می گوید: در یک حکمروایی هم گرا تمامی اجزا و مؤلفه‌های سیستم مدیریت شهری در قالب شبکه‌ای تکمیل و پشتیبانی‌کننده ساختاردهی می‌شود. در این رویکرد با بهره‌گیری از چارچوب‌ها و اصول انسجام دهنده تعارضات درون سیستمی و بین بخشی به حداقل رسیده و باهم گرایی منابع مسیر حرکت به سمت شهر مطلوب اسلامی که شایسته هر شهروند اصفهانی است تسریع و تقویت می‌شود. وی اضافه می کند: اولین کاری که در مدل شهر هم گرا باید انجام دهیم این است که چشم‌انداز شهر را به‌درستی تبیین و تفهیم کنیم، به‌گونه‌ای که تمامی ذی‌نفعان مدیریت شهری و به‌ویژه شهروندان درک صحیح و مشخصی از آینده ترسیم‌ شده شهر داشته باشند. چشم‌انداز باید بلندمدت و افق بلندتری نسبت به برنامه داشته باشد. وی با تأکید بر اینکه در مرکز توجه مدل شهر هم گرا باید امنیت، آسایش و رفاه و کیفیت زندگی برای مردم فراهم شود، خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که همه شاخصه‌های این مدل بر اساس نگاه اعتقادی ماست، یعنی وقتی می‌گوییم امنیت، منظور امنیتی است که اسلام برای انسان تعریف کرده و همین‌طور رفاه و کیفیت زندگی که در دل آن‌ها باید مباحث اسلامی و شهر اسلامی دیده شود. معاون مالی و اقتصادی شهرداری اصفهان یادآور شد: جریان فناورانه به‌گونه‌ای است که اداره شهر را در آینده تحت تأثیر قرار می‌دهد. نمونه آن مدل ناوگان حمل و نقل شهری است که که امروز با گذشته تفاوت یافته و یک استارتآپ که می‌توانند در خدمات شهری نقش مهمی ایفا کند. وی خاطرنشان کرد: در همه این موارد مشارکت مردم حرف اول و آخر را می‌زند. در گام‌های متعالی شهر هم گرا  مرزبندی بین منطقه‌ای حذف‌شده و پیکره شهر در قالب یک جسم واحد نگریسته شده و عدم تعادل‌های فضایی و کمبود دسترسی به خدمات اساسی شهری در قالب یک ساختار هم گرا مورد بررسی قرارگرفته و سرانه‌های کاربری‌ها نه سطح منطقه بلکه در کوچک‌ترین واحد ساختارمند تقسیمات شهری یعنی محلات مورد بررسی قرار می‌گیرد.

معاون مالی و اقتصادی شهرداری اصفهان با اعلام اینکه تا چند ماه آینده با مدل‌های شهر هم گرا، برنامه‌های آینده شهرداری مشخص می‌شود، توضیح داد: در اقتصاد پویا باید به سمت منابع درآمدی حرکت کنیم. برای رسیدن به اهداف مالی باید برنامه داشت و تحقق این مهم درگرو این است که از وضعیت هر محله مطلع باشیم، برای هر محله سند ارتقای کیفیت زندگی با مشارکت مردم تدوین کنیم. این مهم توسط بخش خصوصی محقق می‌شود، برای شهرداری هم دو اتفاق می‌افتد؛ کیفیت زندگی ارتقاء می‌یابد و منابع درآمدی برای شهرداری تأمین می‌شود. درنتیجه درآمدهای شهری از مدل ایستایی باید به سمت مدل پویایی حرکت کند.