بهتر است اینطور شروع کنیم که چرا تصمیم گرفتید برای شرکت در انتخابات اتاق بازرگانی استان کاندیدا شوید و انگیزه تان از این اقدام چیست؟

واقعیت امروز آن است که اقتصاد کشور در شرایط نامطلوبی به سر می برد و چشم انداز سخت و دشواری هم پیش روی خود دارد. در این شرایط ویژه است که تشکل‌های اقتصادی می توانند نقش موثری ایفا کنند . در شرایط فعلی، این نقش کلیدی از تشکل های اقتصادی و بویژه اتاق بازرگانی دیده نمی شود و جایگاه پارلمان بخش خصوصی بسیار کمرنگ شده است. واقعیت آن است که اتاق های بازرگانی می توانند در فضای کسب و کار نقش بسیار موثرتری ایفا کنند. انگیزه اصلی بنده از ورد به این رقابت، انعکاس صدای بخش خصوصی و کمک به رفع مشکلات بخش های مختلف استان در حوزه های صنعت، معدن، کشاورزی و تجارت و بازرگانی بوده است.

شما از میان جوانان موفق اصفهان برخواسته و امروز جایگاه قابل قبولی در عرصه فعالیتان دارید. چقدر روی توان جوانان موفق اصفهان حساب باز کرده اید؟

ما در اصفهان جوانان بسیار موفق و باتجربه و شایسته و خوشنامی داشته و داریم که برای بنده نیز افتخار بزرگی است که بخشی از این جامعه باشم. اما بدون تردید مسیر دیگری به جز حساب روی توان جوانان این شهر وجود ندارد. بی شک تجربه و دانش و ریش سفیدی بزرگان اصفهان چراغ راه جوانان است؛ اما توان و امید جوانان به خلق آینده بهتر است که می تواند شرایط را به گونه دیگری رقم بزند. معتقدم راه حل مشکلات فعلی کشور ورود جوانان با انگیزه به این عرصه است. در این بین، خواست جوانان ما نیز این است که میدان برای حضور و نقش آفرینی بیشتر آنان باز شود و حاکمیت نیز باید این حضور را بپذیرد. نظام تصمیم گیری کشور باید به جوانان اعتماد کندو فارغ از دسته بندی های موجود فضایی عادلانه برای رشد و پویایی آنان فراهم سازد.

به نظر شما اتاق آینده باید چه برنامه هایی را در دستور کارخود قرار دهد

یکی از نکات کلیدی بحث شفافیت است. شفافیت باعث می شود اعتماد اعضا جلب شده و اتاق بازرگانی بتواند با پشتوانه اعضای خود در مقابل بخش دولتی عرض اندام کرده و نماینده واقعی این بخش باشد. مسئله دیگر خرد جمعی و اعتقاد به آن است. این فاکتور ارزشمند در عمل باعث می شود که از دانش و تجربه همه بخش های اقتصاد استان استفاده گردد و راهی برای خروجی از شرایط سخت فعلی یافت. نکته دیگر که ضرورت دارد اتاق در دستور کار خود قرار دهد، تکیه بر آموزش‌های تخصصی بر پایه نیازسنجی جامع و اخذ بازخورد از اعضاست که باعث شبکه سازی و معرفی فضایی برای معرفی تواتمندی های استان خواهد بود.

نقش اتاق بازرگانی را به عنوان نهادی غیرانتفاعی در برابر نیروهای قانونی و  دولتی تا چه اندازه موثر می دانید

قطعا نقش اتاق در برابر نهادهای دولتی موثر است. همانطور که می دانید براساس قانون بهبود فضای کسب و کار مصوبه 1391 بند 1 و2 و 3 و بسیاری جاهای دیگر در همین قانون، ظرفیت حقوقی مناسبی برای اتاق های بازرگانی و سایر تشکلها پیش‌بینی شده تا بتوانند تاثیرگذاری خود را بر دستورالعمل ها و آیین نامه های دولتی نشان دهند. اینکه در حال حاضر این نقش پررنگ نیست به دلیل نقص و کاستی های موجود در عملکرد اتاق های بازرگانی است. به نظر بنده، این ظرفیت  بلقوه در اتاق‌های بازرگانی وجود دارد تا با تکیه بر توان و جایگاه خود نقش ویژه ای در قبال تصمیمات نادرست و دستورالعمل های مخرب بخش دولتی اتخاذ کنند.

چه ضمانتی وجود دارد که بعد از انتخابات، وعده های انتخاباتی عملی شود؟

تجربه تلخی که همه ما در تمامی انتخابات در ادوار مختلف داشته ایم آن است که کسانی که اعلام کاندیداتوری کرده اند در جمع رای دهندگان حرفهای قشنگ و وعده های جذابی مطرح می کنند اما متاسفانه پس از انتخابات خبری از آن وعده ها نیست و یا اگر هست بازخوردی به رای دهندگان داده نمی شود. مسیری که کاندیداهای اتاق 3هزارنفری درپیش گرفته اند ان است که یک استعفا نامه ای تهیه کرده و در اختیار بزرگان شهر قرارداده اند تا درصورتی‌که براساس ارزیابی آن بزرگان این وعده ها محقق و اجرایی نشد، این افراد با افراد دارای صلاحیت جایگزین شوند. اما تعهدی که بنده شخصا می‌خواهم به رای دهندگان بدهم آن است که اگر مانعی به هر دلیل در راستای تحقق وعده ها وجود داشت بسیار شفاف و واضح به رای دهندگان اعلام کرده و بازخورد خواهم داد. بدین شکل تعهد خود را به رای دهندگان نشان خواهم داد.

مهمترین ویژگی منتخبان اتاق بازرگانی در استان اصفهان چه می باشد؟ 

برای منتخبان اتاق بازرگانی ویژگی های زیادی را می توان برشمرد. اما به اعتقاد بنده نکته کلیدی آن است که این افراد، نماینده واقعی بخش خود باشند. یعنی اگر قرار است به طور مثال از بخش کشاورزی کاندیدا شوند نماینده واقعی این بخش باشند. درواقع فرد نه به لحاظ استراتژیک و رای آوردن؛ بلکه به قصد و نیت رفع چالش های این حوزه به رقابت انتخاباتی ورود کند. در واقع نماینده واقعی بخش خود باشد و در انجام وظایف کوتاهی نکند. نماینده واقعی باید از نزدیک مشکلات حوزه خود را بشناسد و با فعالان این بخش ارتباط گسترده برقرار کند. این امر قابل تامیم به بخش های بازرگانی، صنعت و معدن نیز خواهد بود. نکته دیگر آنکه منتخبین باید کسانی باشند که عملکرد شفافی در مسئولیت‌های پیشین خود داشته باشند و هیچ ابهامی در گذشته آنان وجود نداشته باشد. هرگونه ابهام در عملکردهای پیشین بدون شک باعث ابهام در عملکرد آینده افراد نیز خواهد بود. افراد منتخب باید عملا نشان داده باشند که اعتقاد قلبی به کارگروهی و خرد جمعی داشته  و حاضرند به خاطر مسئولیتی که پذیرفته اند از زمان، سرمایه شخصی و منافع خود بگذرند که این گذشت را می توان در سابقه فعالیت آنها جستجو کرد.

اگر اصفهان بخواهد بجای سرمایه گریزی در مسیر سرمایه پذیری قدم بگذارد توجه به چه مواردی اولویت دارد

نکته اول اعتقاد به سرمایه گذاری اصفهان است. کسانی که برای حضور در هیات نمایندگان اعلام آمادگی می کنند باید عملا اعتقاد خود را به فضای مناسب اصفهان برای سرمایه گذاری نشان داده باشند. در واقع کسانی که بخش عمده سرمایه گذاری خود را در خارج از اصفهان انجام داده اند نمی توانند فضای اصفهان را به سمت سرمایه پذیری سوق دهند. نکته دیگر آنکه، یکی از ریشه های سرمایه گریزی اصفهان عملکرد نامطلوب دستگاههای دولتی استان است. نقش اتاق بازرگانی در این بخش بسیار پررنگ است و می تواند با تعامل گسترده با آنها این فرایند را تسهیل کند.

از دید شما مهمترین چالشی که اتاق اصفهان در ادوار اخیر با آن روبرو بوده چیست و چه راهکاری برای رفع آن وجود دارد؟

یکی از معضلاتی که اتاق اصفهان با آن مواجه است عدم وجود نگاه جامع در حوزه های مختلف است. بطور مثال در یک دوره تمرکز ویژه بر کسب و کارهای کوچک و متوسط استوار می شود و در دوره ای دیگر بنگاههای بزرگ میدان دار و تصمیم گیر اصلی می شوند و بنگاه‌های کوچکتر کمتر مورد توجه قرار می گیرند. در حالیکه به نظر می رسد که ضرورت دارد اتاق بازرگانی باید اعضای خود را دسته بندی کرده و به هردسته خدمات اختصاصی خود را ارایه کند. بر این اساس، بنگاههای بزرگ در دسته بندی ویژه خود و بنگاههای کوچک و متوسط در جایگاه خود مورد توجه قرار خواهند گرفت. حتی بنگاههای کوچک و  فعالان اقتصادی که در حال رشدند و می توانند در آینده تبدیل به یک عضو موثر اتاق شوند نیز جایگاه مناسبی خواهند یافت. از دید بنده باید نگاهی جامع بر بخش های مختلف حاکم شود و به هردسته خدمات اختصاصی آن بخش ارایه گردد.