يك سال از استقرار دولت سيزدهم مي‌گذرد، در اين مدت تيمي از اقتصادخوانده‌هاي دانشگاه امام صادق جايگزين اقتصادخوانده‌هاي دانشگاه صنعتي شريف شده‌اند اما در اقتصاد ايران هنوز روي همان پاشنه سابق مي‌چرخد، نرخ تورم همچنان صعودي است. نرخ تورمي كه قرار بود تيم اقتصادي رييسي آن را نصف و بعد تك‌رقمي كند، در پايان سال ۱۴۰۰ به بيش از ۴۰ درصد رسيد و در ادامه همين مسير صعودي با اجراي برنامه موسوم به اصلاح ارز ترجيحي از ارديبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ جهشي ۱۲ درصدي كرد و وارد كانال جديدي از افزايش شد. به گزارش تجارت‌نيوز، تيجه اين اتفاق تا به اينجا براي اكثريت مردمي كه معاش‌شان به اجراي برنامه‌هاي اقتصادي دولت بستگي دارد، يعني همان ۹ دهك درآمدي كه قرار است از دولت ماهانه ۴۰۰- ۳۰۰ هزار تومان يارانه معيشتي دريافت كنند، چيزي غير از مواجهه شدن با موج جديدي از افزايش هزينه‌هاي زندگي نيست. تهيه سبد معيشتي كه در بهمن ماه سال گذشته حدود ۹ ميليون تومان قيمت داشت حالا در آستانه شروع نيمه دوم سال ۱۴۰۱ بيش از ۱۷ ميليون تومان خرج بر‌مي‌دارد اما در برابر اين رشد نزديك به صد درصدي هزينه‌هاي زندگي، براي قدرت خريد اكثريت مردم افزايشي به مراتب كمتر اتفاق افتاده است.

اعتماد