به گزارش اقتصاد بازار به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان؛ مهدی کریمی سرپرست مدیریت اجتماعی  این اداره کل در سومین جلسه شورای هماهنگی خدمات بهداشتی به بیمه شدگان استان اصفهان ضمن تشکر از اقدامات اعضای  این شورا برای افتخارات کسب شده در سال گذشته اظهارداشت: در حال حاضر بیش از 79 هزار نفر از کارگران اصفهانی که در واحدهای اقتصادی 50 تا 500 نفر نیروی کار مشغول فعالیت هستند؛ از خدمات 406 خانه بهداشت کارگری در استان استفاده می کنند.

کریمی، هدف از برگزاری این جلسه را  برنامه ریزی به منظور رصد و پایش میزان رعایت شیوه نامه های بهداشتی در خانه های بهداشت کارگری واحدهای اقتصادی با 50 تا 500 نفر نیروی کار عنوان کرد و افزود: توسعه خانه بهداشت کارگری در واحدهای اقتصادی و شناسایی خانه های بهداشت کارگری برتر و کارفرمای سلامت محور برتر در سطح استان از جمله برنامه های پیش بینی شده در این کمیته است.

 وی همچنین گفت: در راستای خدمت رسانی مطلوب به جامعه کارگری استان امیدوارم تا پایان سال جاری با همکاری، مشارکت و هم افزایی شورای هماهنگی متناظر در شهرستانهای منتخب برنامه های این شورا را در سطح استان محقق شود.

وی آموزش پیشگیری از آسیب های اجتماعی ویژه مسئولین خانه های بهداشت کارگری و بهگرهای واحدهای اقتصادی و پایش مستمر از خانه های بهداشت کارگری، شناسایی مشمولین  خانه های بهداشت کارگری و تاسیس خانه بهداشت کارگری در واحدهای اقتصادی از دیگر برنامه های این شورا در سال 1401 عنوان کرد.

سومین جلسه شورای هماهنگی خدمات بهداشتی به بیمه شدگان استان اصفهان؛ ویژه رؤسا، کارشناسان فرهنگی اجتماعی و کارشناس مسئولان بهداشت حرفه ای شهرستانهای منتخب و اعضای شورای هماهنگی خدمات بهداشتی به بیمه شدگان استان اصفهان و با حضور سرپرست مدیریت اجتماعی و مدیرگروه بهداشت حرفه ای استان در سالن شهید بهشتی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصفهان برگزار شد.