بعد از به صدا درآمدن زنگ حذف ارز 4200، چگونگي اجراي آن با توجه به اقتضائات اجرايي با تغييراتي روبه‌رو شد به‌طوري كه طبق اظهارات مسوولان دولت، مقرر شد تا زمان فراهم شدن زيرساخت‌هاي اجراي كالابرگ الكترونيك، پرداخت نقدي در دستور كار قرار بگيرد و يكي از طرح‌هاي دولت اين است كه به جاي پول نقد، يارانه را در قالب كالاي ارزان عرضه كند.علي شهيدي، جانشين معاون رفاه در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي روز گذشته در اين خصوص اعلام كرد كه قرار است يارانه نقدي در قالب يك پلتفرم و بستر، به كالابرگ تبديل شود تا مردم با مراجعه به فروشگاه‌ها بتوانند كالاها را خريداري كنند كه كارهاي آن تا حد خوبي پيش رفته است.طرح موسوم به «مردمي‌سازي و توزيع عادلانه يارانه‌ها» از بيستم ارديبهشت ماه جاري از سوي دولت اجرايي شد. با اصلاح نظام پرداخت يارانه‌ها، يارانه جديد براي۷۲ ميليون نفر (۲۳ ميليون خانوار) واريز شد كه براي سه دهك اول ۴۰۰ هزار تومان و براي دهك‌هاي بين چهار تا ۹ نيز۳۰۰ هزار تومان بود. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه مسووليت تعيين وضعيت اقتصادي خانوار و دهك‌بندي آنها را برعهده داشت از زمان آغاز اجراي طرح، سامانه‌اي را براي ثبت اعتراض مردم نسبت به دهك‌بندي اعلام و سازمان هدفمندي يارانه‌ها نيز امكاني را براي ثبت‌نام افراد جامانده فراهم كرد. البته هنوز نتايج بررسي اعتراضات از سوي وزارت رفاه اعلام نشده است. چندي پيش عبدالملكي، وزير سابق رفاه درباره نحوه اجراي اين طرح توضيح داده و گفته بود: «برنامه اصلي دولت كه در متن قانون بودجه هم آمده، «كالابرگ الكترونيك» است كه افراد با همان كارت بانكي به فروشگاه‌هايي مراجعه و مقدار مشخص كالا را با قيمت مشخص دريافت مي‌كنند كه بناست نرخ آن كالاها، قيمت قبل از افزايش‌ها باشد. اين كار زيرساخت‌هايي نياز دارد و مدتي به طول مي‌انجامد كه طبق برنامه دولت، دوماه است. دولت در حال كار روي جزييات است و هر زمان نهايي شود از يارانه نقدي به كالابرگ الكترونيكي منتقل مي‌شويم.» رييس‌جمهور نيز شنبه شب گذشته با حضور در رسانه ملي، به سوالي پيرامون وضعيت اصلاح نظام پرداخت يارانه‌ها اين‌گونه پاسخ داده است: «اين طرح در راستاي اجرايي كردن سياست ريشه‌كن كردن فقر مطلق در دستوركار قرار گرفت. ما بايد بتوانيم فاصله طبقاتي را بهبود ببخشيم. نظام جديد يارانه‌ها گامي براي بهبود اين شرايط است. ما همچنين دنبال هدايت منابع ارزي به سمت توليد و جلوگيري از واردات بي‌رويه هستيم. اصلاح اقتصادي يك گام ابتدايي است و ما دنبال سرمايه‌گذاري براي رشد اقتصادي هستيم. تا زماني كه وضع كالابرگ الكترونيك قطعيت پيدا نكند، حتما پرداخت نقدي يارانه را ادامه مي‌دهيم.» علي شهيدي، جانشين معاون رفاه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيز اخيرا پيرامون طرح اصلاح نظام يارانه‌ها و درباره راهكارهاي كاهش تورم گفت: تورم‌هاي فعلي در اقتصاد ناشي از سه محل حذف ارز ۴۲۰۰ توماني، رشد نقدينگي و افزايش قيمت كالاهاي اساسي ناشي از جنگ اوكراين و روسيه است.وي افزود: يكي از مهم‌ترين اعتراضات مردم در بحث يارانه‌ها اين بود كه پرداخت‌هاي يارانه‌اي جوابگوي افزايش قيمت‌ها نيست و متاسفانه اين مساله براي مردم به درستي تبيين نشد كه تورم فعلي ناشي از سه محل مختلف است و پرداخت يارانه‌ها فقط يك بخش از تورم را پوشش مي‌دهد.جانشين معاون رفاه در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: تورم عمومي كشور كه در اين سال‌ها به ۳۰ درصد افزايش پيدا كرده و همچنين تورم ناشي از جنگ اوكراين و روسيه، خارج از پك يارانه‌اي بود كه دولت پرداخت كرد.شهيدي گفت: قرار است يارانه نقدي در قالب يك پلتفرم و بستر، به كالابرگ تبديل شود و مردم با مراجعه به فروشگاه‌ها بتوانند كالاها را خريداري كنند كه خوشبختانه كارهاي آن تا حد خوبي پيش رفته، اما فارغ از بحث آماده شدن اين بستر و پلتفرم، تبديل پرداخت يارانه نقدي به كالابرگ خيلي فرقي نمي‌كند و تاثيري بر تورم نخواهد داشت.وي افزود: تبديل پرداخت يارانه نقدي به كالابرگ هرچند منجر به كاهش اندكي از رشد نقدينگي خواهدشد، اما به دليل اينكه پول به شكلي غير از ريال وارد چرخه اقتصادي مي‌شود نهايتا تاثيري بر تورم نمي‌گذارد. جانشين معاون رفاه در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، مديريت مصرف مردم درباره برخي كالاها را ضروري دانست و در عين حال گفت: البته اين موضوع معايب و محاسني دارد كه بايد بيشتر در مورد آن بررسي و تحقيق كرد.شهيدي معتقد است كه پرداخت يارانه‌ها چه به شكل نقدي و چه به شكل كالابرگ به مردم، انحراف و فسادي ندارد، چون مستقيما و به صورت سيستماتيك به دست مصرف‌كننده اصلي مي‌رسد.بر اساس اين گزارش؛ مي‌توان گفت كه پرداخت يارانه از مسير كالابرگ، تقاضاي تضمين شده‌اي را پيش روي صنايع غذايي مشمول اين طرح قرار خواهد داد يا به نوعي مي‌توان گفت با كالابرگ الكترونيك، هدايت نقدينگي در اين بخش رخ خواهد داد. موضوعي كه به تقويت چرخه صنايع غذايي و خودكفايي و اشتغال در اين حوزه كمك خواهد كرد اما در پرداخت نقدي الزاما اين قضيه برقرار نيست و يارانه نقدي پرداختي با تغيير سبد كالايي مصرف‌كننده مي‌تواند تقاضا در بازارهاي ديگر و حتي بازارهاي سفته‌بازي را رونق دهد.

منبع: اعتماد