گمرک ایران در اطلاعیه‌ای با توجه به توافق‌های اخیر با گمرک روسیه از امکان ارائه تسهیلات ویژه به صادرکنندگان ایرانی که در ارتباط با بازار روسیه فعالیت می‌کنند، خبر داد. بر اساس این توافق قرار است به صادرکنندگان ایران محصولات فصول ۰۷، ۰۸ و ۲۰ سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا، تسهیلات ویژه‌ای برای ترخیص کالا از گمرکات روسیه اعطا شود.

بر اساس اطلاعیه گمرک ایران نظر به اینکه با توجه به توافقات اخیر با گمرک روسیه مقرر شده است در چارچوب «طرح آزمایشی پروژه کریدور ساده‌سازی شده گمرکی» به صادر کنندگان ایرانی محصولات فصول ۰۷، ۰۸ و ۲۰ سیستم هماهنگ شده توصیف و کد گذاری کالا H.s (Harmonized system) تسهیلات ویژه‌ای برای ترخیص کالا از گمرکات روسیه اعطا شود، به این وسیله به شرکت‌های صادرکننده محصولات مذکور که حائز شرایط مندرج در فایل معیارها و شرایط انتخاب فعالان اقتصادی مجاز (پیوست شماره ۱) هستند اعلام می‌شود، ضمن مطالعه کامل مستندات مندرج در بخش فعالان اقتصادی تارنمای گمرک ایران نسبت به ثبت نام در سامانه فعالان اقتصادی مجاز مطابق فایل راهنمای شیوه ارسال اطلاعات (پیوست شماره ۲) اقدام کنند.

در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: پس از ثبت نام و دریافت اطلاعات مورد نیاز، بررسی‌های لازم، برابر ضوابط و معیارهای مصوب فعالان اقتصادی مجاز مطابق فایل راهنمای شیوه ارسال اطلاعات (پیوست شماره ۲) در کمیته فعالان اقتصادی مجاز مستقر در دفتر مدیریت اطلاعات و برنامه‌ریزی انجام خواهد گرفت و فهرست اسامی واجدین شرایط بلافاصله به گمرک روسیه ارسال خواهد شد.

منبع: اتاق ایران آنلاین