قطر در رتبه اول کشورهاى حوزه خلیج فارس، چهارمین در جهان عرب، و 119 در سطح جهانی در شاخص آزادی مطبوعات که توسط گزارشگران بدون مرز به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات، هر سال  در 3 می منتشر میشود ، قرار دارد.

گزارشی که توسط سازمان مستقر در پایتخت فرانسه تحت عنوان «عصر جدید قطبی‌سازی» منتشر شد و هشدارهای زیادی در مورد گسترش حوزه اطلاعات نادرست و کنترل دیکتاتوری‌ها در کار روزنامه‌نگاری داشت.

 

امارات در رتبه دوم منطقه خلیج فارس، هشتم در جهان عرب، ودر رتبه 138 در سطح جهانی قرار گرفت، در حالیکه کویت در رده سوم خلیج فارس، دوازدهم در جهان عرب و 158 در سطح جهانی قرار گرفت که با 5 پله کاهش نسبت به رتبه قبلی خودروبرو بود.

عمان در رتبه چهارم منطقه خلیج فارس، سیزدهم در جهان عرب و در رتبه 163 در سطح جهانی قرار گرفت، پس از آن عربستان سعودی در رتبه پنجم منطقه خلیج فارس ، پانزدهم در جهان عرب و 166 رتبه جهانی و سپس بحرین در رتبه ششم منطقه خلیج فارس، شانزدهمین در جهان عرب، و 167امین جهان قرار دارند.