به گزارش اقتصاد بازار، رئیس، سرپرست معاونت اداری و مالی و سرپرست مدیریت صدور مجوزهای سازمان، ضمن شرکت در جلسه مشترک با حضور مدیر و رئیس اداره تجهیز و نوسازی شبکه ترویج مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهادکشاورزی استان و مدیر جهادکشاورزی شهرستان نطنز در محل مدیریت جهادکشاورزی این شهرستان در خصوص راهکارهای حمایت از مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی به تبادل نظر پرداختند.

در ابتدای این جلسه سیف الله فرجی، مدیر جهادکشاورزی شهرستان نطنز ضمن ارایه گزارش جامعی از ظرفیت‌های کشاورزی، دامپروری و منابع طبیعی شهرستان، تعامل گسترده موجود بین سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با مدیران جهادکشاورزی شهرستان‌ها برای بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت‌های کارشناسی مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی را قابل تقدیر دانست و تاکید کرد: توسعه این مراکز دولت را در تحقق سیاست‌های خود در افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی یاری می‌کند.

جمشید اسکندری مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهادکشاورزی استان با اشاره به کمبود نیروی انسانی دولتی در بدنه سازمان جهادکشاورزی استان و عدم امکان استخدام کارشناسان جدید، سازمان‌دهی مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی را فرصتی برای واگذاری تصدی‌های وزرات جهادکشاورزی برشمرد تا علاوه بر ایجاد زمینه اشتغال کارشناسان کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی در نزدیک‌ترین نقاط ارتباطی با تولیدکنندگان و بهره‌برداران بخش کشاورزی به ایشان ارایه شود و دولت به امور تولی‌گری و نظارتی خود بپردازد. وی همچنین بر لزوم واگذاری حداکثری وظایف تصدی‌گری بخش کشاورزی به بخش غیردولتی تاکید کرد.

مهدی تقی‌پور رییس سازمان نیز اظهار داشت امروز سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با ایجاد شبکه انتقال و اشاعه دانش از طریق سازمان‌دهی مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی در مراکز دهستان‌ها تلاش کرده است ضمن شناسایی و رفع موانع تولید، با سهولت در صدور مجوزها موجب تقویت جریان ورود سرمایه‌های مردمی به بخش کشاورزی شود.

تقی‌پور مشارکت در سند دار کردن اراضی کشاورزی را یکی از مهمترین برنامه‌های سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی برای تحقق سیاست‌های وزارت جهادکشاورزی در این خصوص عنوان کرد و افزود طبق توافقات این سازمان و سازمان امور اراضی، امور اجرایی، فنی و اداری سند دار کردن اراضی کشاورزی به مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی سپرده شده است. رییس سازمان تاکید کرد مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی می‌توانند با استفاده از تسهیلات موضوع بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ که برای نخستین بار رسته‌های شغلی مربوط به توسعه کسب و کارهای کشاورزی و زیر رسته نهادسازی و شبکه غیردولتی اشاعه دانش را نیز پوشش داده است، برای ارایه خدمات مطلوب‌تر نسبت به تجهیز مراکز اقدام کنند.

در ادامه از دفاتر مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی باغساران و نوید سبز نطنز بازدید به عمل آمد و چگونگی ارایه خدمات این مراکز مورد ارزیابی قرار گرفت.

شایان ذکر است در شهرستان نطنز تعداد ۴ مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی در بخش‌های شهرستان برای انجام مراحل اداری صدور مجوزهای بخش کشاورزی توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان سازمان‌دهی شده‌اند.