به گزارش اقتصاد بازار، رسول روستایی، معاون برنامه ریزی شرکت درباره برگزاری جشنواره شهید رجایی گفت: به منظور شناسایی و تقدیر از تلاشگران عرصه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ‌و ملت شریف و بزرگوار ایران اسلامی و نهادینه‌کردن فرهنگ ارتقا و بهبود عملکرد دستگاه‌های اجرایی در سطوح مختلف از طریق تقدیر و تشویق آنها، به استناد آیین‌نامه اجرایی مواد ۸۱ و ۸۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل‌های اجرایی مربوط در خصوص ارزیابی عملکرد، بخشنامه جشنواره شهیدرجایی سالانه ابلاغ و جشنواره شهید رجایی در سطح ملی، دستگاهی و استانی برگزار می شود.
روستایی در تشریح اقدامات شرکت عنوان کرد:  شاخص‌ های ارزیابی عملکرد اختصاصی شرکت های توزیع برق کشور شامل میزان کاهش پیک بار، تلفات در شبکه های توزیع، استقرار و نفوذ سیستم اطلاعات مکانی GIS توزیع، ظرفیت منصوبه جدید به مشترک جدید، طول خطوط فشار ضعیف به ازای هر مشترک جدید، برق‌رسانی به روستاها، کاهش مدت زمان خاموشی در شبکه توزیع، درصد وصول کل سال است که به پیشنهاد دستگاه به تصویب سازمان اداری و استخدامی کشور می‌رسد.

وی بیان داشت: از سویی، شاخص‌های عمومی نیز به طور فراگیر طی بخشنامه‌ای هرساله از جانب سازمان اداری و استخدامی کشور در قالب ۷ محور اصلاح ساختار سازمانی، توسعه دولت الکترونیک، مدیریت سرمایه انسانی، شفافیت و مدیریت مالی، بهبود فضای کسب و کار و ارتقای بهره‌وری، ارتقای سلامت اداری، مسوولیت پذیری و پاسخگویی و استقرار نظام مدیریت عملکرد به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌شود. همچنین شرکت توزیع برق استان اصفهان موفق به کسب رتبه برتر در این جشنواره شده است.
در این مراسم، دکتر عباس رضایی، استاندار اصفهان به تشریح اهداف جشنواره پرداخت و با بیان این که بهترین راهبرد برای دستگاه های اجرایی ارزیابی عملکرد آنهاست،  گفت: ارزیابی عملکرد، اهداف و برنامه های هر سازمان را مشخص می کند و یکی از فعالیت کلیدی و عناصر اصلی مدیریت به شمار می آید.
دکتر رضایی در بخش دیگر صحبت های خود، افزود: هدف از برگزاری این جشنواره، آگاهی سازمان ها و دستگاه های اجرایی از نقاط ضعف و قوت خود است تا با بررسی این نقاط، نسبت به برطرف کردن نقاط ضعف و تقویت شاخص های مثبت اهتمام ورزند.

 استاندار اصفهان در پایان سخنان خود، عملکرد سازمان ها و دستگاه های اجرایی را در زندگی مردم تاثیرگذار دانست و گفت: عملکرد سازمان ها و دستگاه های اجرایی با کیفیت زندگی مردم گره خورده است و هرگونه تلاش برای ارتقای سازمانها و دستگاه های اجرایی بهبود کیفیت زندگی مردم را به همراه دارد.