قاسمعلی حسنی دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس درباره وضعیت بازار گردوهای وارداتی گفت: به‌رغم اینکه ایران یکی از تولیدکنندگان گردو در جهان محسوب می‌شود اما ۵۰درصد بازار گردوی ایران در سیطره گردوهای سه کشور آمریکا، شیلی و بلغارستان است. وی افزود: گردوهای وارداتی از سه کشور مذکور به‌صورت قاچاق به‌کشور وارد می‌شود و واردکنندگان این گردوهای قاچاق بازار بسیار پرسودی را در اختیار دارند. دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: اندازه گردوی ایرانی یکسان نیست و اغلب دارای ضایعات است، گردوی شیلی طعم و مزه‌ای شبیه گردوی ایرانی دارد اما به‌علت‌ اندازه یکنواخت، درشت بودن، کیفیت مناسب و کاغذی بودن مورد استقبال خوبی قرار گرفته است. حسنی اظهار افزود: قبل از ورود گردوهای قاچاق از شیلی، بخش اعظم بازار گردو را گردوهای قاچاق وارداتی از آمریکا احاطه کرده بود اما اکنون واردات گردوی آمریکایی بسیار کم شده است. دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: در یکی دو سال اخیر نیز با واردات گردوهای قاچاق از بلغارستان، بخش اعظم بازار این محصول کشاورزی توسط گردوی بلغارستانی احاطه شده است و با توجه به‌نوع کیفیت از این نوع گردو هم به‌خوبی استقبال شده است.