به گزار ش نوسان، دکتر حسین اکبری اقدم  درباره برگزاری اردوهای جهادی درمان که خود مدیریت یکی از این گروهها را در اصفهان  برعهده دارد خاطرنشان کرد: یک پزشک وقتی سوگند یاد می کند باید به آن پایبند باشد. درمان بیماران و برداشتن بار درد از دوش بیمار وظیفه اصلی یک پزشک است که البته در این امر مردم مناطق محروم نباید فراموش شوند. فلوشیپ جراحی زانو که خود عضو کمیته سلامت ستاد آیت ا… رئیسی هم هست درباره روند کاری اردوهای جهادی درمان علوم پزشکی اصفهان  افزود : از آنجا که هزینه های درمان بالاست و برخی توان پرداخت را ندارند علاوه بر شهرستانهای اطراف برخی مناطق داخل شهر اصفهان هم در برنامه های گروه جهادی درمان قرار دارند و بیماران این مناطق ویزیت رایگان می شوند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در پاسخ به این سوال که چرا پزشکان  بعد از دوره طرح ،کار در مناطق محروم  را ادامه نمی دهند تصریح کرد: فراهم نبودن امکانات رفاهی در برخی مراکز برای پزشکان و پیراپزشکان  همچنین نداشتن حقوق مناسب  از علتهایی است که انگیزه ادامه کار برای پزشکان در مناطق کم برخوردار را کاهش می دهد و نمی توان به این قشر فشاور آورد که در این مناطق بمانند‌. دکتر اکبری اقدم در خاتمه درباره  طرحهای بی نتیجه این چند سال بخش بهداشت و درمان تاکید کرد: عدم توجه به اجرای طرح پزشک خانواده و عدم فرهنگ سازی در این زمینه همچنین طرحهایی هم که اجرا شده نظیر جذب دانشجو با سهمیه مناطق محروم بی نتیجه بوده است.