به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، قدرت اله نوروزی در دیدار رئیس اداره سازمان‌ها و مجامع بین المللی مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل وزارت کشور با اشاره به اینکه اهتمام شهرداری برای پیوستن اصفهان به شبکه شهرهای دوستدار کودک در قالب برنامه برای همه بخش ها تعریف شده است، اظهار کرد: در همین راستا همه شهرداران مناطق 15 گانه شهرداری اصفهان، مکلف به تدوین یک برنامه مرتبط با شهر دوستدار کودک در مناطق خود شده اند.

شهردار اصفهان به احداث مجموعه ای مرتبط با تفریح و آموزش کودکان در پارک قلمستان شهر اصفهان به عنوان بزرگ‌ترین خانه کودک اصفهان اشاره کرد و افزود: در کنار خانه هنرمندان هم مکان ویژه کودکان در نظر گرفته شده است. همچنین اقداماتی مانند راه اندازی اتاق کودک و مادر در پایانه های صفه و کاوه در اصفهان انجام شده است. وی با اشاره به عدم اختصاص اعتبار مرتبط با شهر دوستدار کودک به اصفهان از سوی یونیسف تصریح کرد: تفاهم نامه ای در شورای وزارت کشور با یونیسف امضا شد که براساس آن باید از سوی یونیسف اعتبار ویژه شهر دوستدار کودک به اصفهان تخصیص می یافت که این تعهد تاکنون اجرایی نشده است.

نوروزی با تاکید بر اینکه شهرداری اصفهان به همه تعهدات خود در راستای شهر دوستدار کودک عمل کرده است، گفت: در یک قدمی تبدیل شدن به شهر دوستدار کودک قرار داریم و بنابراین می خواهیم این یک قدم محکم برداشته شود. وی افزود: اصفهان در زمینه شهرهای دوستدار کودک توانایی الگو شدن در کشور را دارد و وزارت کشور باید به روند الحاق اصفهان به شبکه شهرهای دوستدار کودک کمک کند

شهردار اصفهان ادامه داد: همه نهادهای مرتبط با حوزه کودک به ویژه حوزه تربیتی باید در تحقق این امر مشارکت داشته باشند.

نوروزی اظهار کرد: شهرداری اصفهان آمادگی استفاده از همه پتانسیل های شهر برای تحقق شهر دوستدار کودک را دارد که یکی از راهکارهای نیل به این مهم، حضور نمایندگان دستگاه هایی همچون بهزیستی، آموزش و پرورش و هلال احمر در نشست های همفکری برای تدوین سیاست گذاری در این خصوص است.

 

اصفهان کاندیدای شهر دوستدار

کودک از سوی یونیسف

فاطمه جوانی، رئیس اداره سازمان ها و مجامع بین المللی مرکز اطلاع رسانی و امور بین المللی وزارت کشور نیز در این دیدار با اشاره به اینکه یونسیف در صدد معرفی اصفهان به عنوان کاندیدای شهر دوستدار کودک است، اظهار کرد: اقدامات شهرداری برای تحقق شهر دوستدار کودک در اصفهان قابل توجه است و شهر در این زمینه توانسته پیشتاز باشد.

جوانی افزود: یونیسف با شهرداری اصفهان به این توافق رسید که یک برنامه یک و نیم ساله برای تحقق شهر دوستدار کودک داشته باشد و در این زمینه باید از مجموع ظرفیت استانداری و مدیریت شهری به نفع اهداف مورد نظر استفاده کنیم. وی بیان کرد: شهر اصفهان با توجه به سوابق اجرایی و اقدامات خوب انجام شده می‌تواند زودتر از سایر شهرها این برند جهانی را دریافت کند و به شبکه جهانی شهر دوستدار کودک بپیوندد که در همین راستا شهرداری اصفهان نقشه راه خود را برای تحقق شهر دوستدار کودک ارائه خواهد کرد.

جوانی با بیان اینکه برنامه عملیاتی قرار است طی یک سال و نیم اجرا شود چراکه برنامه راهبردی شهر اصفهان تا سال 1400 است، تصریح کرد: برنامه شهر دوستدار کودک همزمان تا سال 1405 با کمک شهرداری پیگیری می شود. رئیس اداره سازمان ها و مجامع بین المللی وزارت کشور تصریح کرد: بعد از دریافت کاندیداتوری، فعالیت های شهر طی هر مرحله در حوزه شهر دوستدار کودک در کمیته راهبری ملی مرتب مورد ارزیابی و پایش قرار می گیرد و اگر این فرآیند به درستی طی شد، اصفهان به شبکه شهرهای دوستدار کودک ملحق خواهد شد. وی افزود: پیشنهاد ما این است که اصفهان در کنار شورای راهبری، اتاق فکری با حضور متخصصان کودکان در همه حوزه های مرتبط نیز تشکیل دهد تا به این شورا کمک کند چراکه اگر شورای راهبری گسترده باشد، تصمیم گیری در آن سخت خواهد بود.

جوانی ادامه داد: بسیاری از برنامه هایی که در شهر برگزار می شود امکان اعمال قدرت در آنها از سوی شهرداری فراهم نیست که باید در این شرایط از قدرت استانداری استفاده شود زیرا براساس سندی که ما با یونیسف امضا کردیم یکی از شرکاری اصلی اجرایی ما دفتر امور زنان و خانواده وزارت کشور است. وی افزود: از این پتانسیل می توان در کارگروه های خانواده استانداری برای تسهیل روند اجرای فعالیت ها، استفاده کرد.

رئیس اداره سازمان ها و مجامع بین المللی وزارت کشور با اشاره به اینکه مشارکت کودکان در تمام این مراحل حائز اهمیت بسیار است، تصریح کرد: یکی از مکانیزم های تحقق این هدف، شورای شهر کودکان است که در سال گذشته در مورد آن به توافق رسیدیم. وی افزود: امیدواریم با همکاری همه نهادها تا یک ماه دیگر برنامه عملیاتی شهر دوستدار کودک اصفهان تهیه و برای وزارت کشور ارسال شود.

به اصفهان کمک می‌کنیم

همچنین در این دیدار، امیر راهداری به عنوان نماینده یونیسف تصریح کرد: شهر اصفهان در یک قدمی دریافت لگوی کاندیداتوری شهر دوستدارکودک است و به شهر اصفهان به عنوان پایلوت شهر دوستدار کودک کمک می‌کنیم تا به کاندیداتوری شهرهای دوستدار کودک برسد.

نماینده یونیسف تأکید کرد: هرچند همه شهرها باید به سمت تحقق شهر دوستدار کودک حرکت کنند اما اصفهان می تواند محور شهرهای دوستدار کودک در کشورمان قرار گیرد.