رضا گنجوی درباره اقدامات انجام‌شده در این زمینه گفت: «شورایی تشکیل شده که در آن شش معاون وزیر در کنار هم پروژه‌هایی را شکل می‌دهند. این شش وزارتخانه در حال انعقاد تفاهم‌نامه‌ای هستند که این شش برند را باهم به‌وجود بیاورند.» به گفته وی، این شش وزارتخانه هرکدام شش لوگوی متفاوت خواهند داشت که تحت یک سیاست واحد اجرا می‌شوند و زیر فصلی از شورای‌عالی برند ملی خواهند بود. گنجوی خاطرنشان کرد: «هر شش وزارتخانه متولی این پروژه هستند. سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری این برند و نشان را می‌سازد و در مقابل وزارت اقتصاد خدمات و امتیازاتی را به کسانی که این نشان را دریافت می‌کنند ارائه می‌دهد. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز مشوق‌های صادراتی به آنها اعطا می‌کند. همچنین قرار است صداوسیما هزار ثانیه تبلیغات رایگان ارائه ‌دهد. به نوعی باید گفت که این نشان مزیت‌هایی دارد که شرکت‌های خصوصی را ترغیب می‌کند برای دریافت آن، با سازمان میراث‌فرهنگی همراهی کنند.»

مشاور پروژه برند ملی ایران یادآور شد: «اگر میراث‌فرهنگی این برند را در بازارهای جهانی معرفی کند، نه‌تنها چهره ایران را تصویر می‌کند بلکه آنها را دعوت می‌کند که از گردشگری فاخر و ممتاز ایران استفاده کنند و سراغ راهنمایان تور، مراکز خرید و اماکن و کالاهایی بروند که این نشان را دارند. این یعنی ما می‌توانیم کم‌کم گردشگری ممتاز ایران را به‌وجود بیاوریم.» به گفته این کارشناس برند، در زمینه فرآیند بازاریابی دو اقدام کلیدی انجام شده؛ نخست اینکه قبل از ایجاد این شش برند، به‌جای اینکه سازمان میراث‌فرهنگی به‌صورت مجزا در نمایشگاهی شرکت کند، این شش مجموعه باهم به کشورهای خارجی می‌روند تا هفته برند ایران را برگزار کنند و همه باهم ایران را تصویر کرده و کالاهای فاخر ایران را در رده خودشان معرفی می‌کنند. گنجوی تاکید کرد: «با این رویکرد تازه به سه دستاورد اساسی می‌رسیم؛ نخست ساخت برند برای کالاهای فاخر، دوم تجمیع منابع از طریق همکاری شش وزارتخانه و سوم ایجاد انگیزه برای تعامل بخش خصوصی در پروژه.»