پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد بازار

امروز: دوشنبه 18 اسفند 1399, 24 رجب 1442, Monday 8 March 2021
هفته نامه نوسان شماره 164
هفته نامه نوسان / شماره 163
هفته نامه نوسان/ شماره 162
هفته نامه نوسان شماره 160
هفته نامه نوسان / شمار 159
هفته نامه نوسان شماره 158
هفته نامه نوسان شماره 157
هفته نامه نوسان/ شماره 156
هفته نامه نوسان شماره 155
هفته نامه نوسان شماره 154
هفته نامه نوسان/شماره 153
هفته نامه نوسان/شماره 152
بعضی دوستان می‌روند و به آمریکا «گرا» می‌دهند که با ما بهتر می‌توانید کار کنید. ما که سکوت می‌کنیم، دلیل نمی‌شود که متوجه این گراها نیستیم. من کسی را متهم نمی‌کنم، ولی می‌دانم و خبرش را به من می‌دهند که گفته‌اند اینها در قدرت نمی‌مانند و قدرت اینها چندروزه است.
هفته نامه نوسان شماره 151
هفته نامه نوسان/ شماره150
هفته نامه وسان/ شماره 149
هفته نامه نوسان/ شماره148
هفته نامه نوسان / شماره 147
هفته نامه نوسان/شماره 145
هفته نامه نوسان/ شماره 144

آخرین اخبار