مدیرعامل فـولاد مبارکه در بیست‌و‌ششمین همایش بهره‌وری شرکت گفت: خون توسعه و بهره‌وری همیشه در رگ‌های فولاد مبارکه جاری بوده و امروز با در نظر گرفتن محدودیت‌ها، بیش از هر زمان دیگر به ارتقای هدفمند این دو مقولۀ مهم نیازمندیم. 
مهندس عظیمیان تصریح کرد: تاکنون این مجموعۀ عظیم با تولید انواع ورق‌های فولادی نیاز کشور را تأمین کرده است؛ اما از این پس، صرفا تولید ورق هدف فولاد مبارکه نخواهد بود، بلکه باید با همت و پشتکار به‌سوی صاحب تکنولوژی شدن حرکت کنیم.