محمدرضا شهرستانی گفت: در حال حاضر فولاد خوزستان با مشکل دسترسی به مواد اولیه و ارسال تولیدات خود روبرو است زیرا وسایل حمل و نقل خود را در اختیار گروه‌های امدادرسان به سیل‌زدگان قرار داده است.