مدیرعامل گروه ملی فولاد ایران که در روزهای گذشته رسماً از بازگشت کامل سهام فروخته‌شده فولاد اکسین خوزستان به این گروه خبر داد و درنهایت سبب عدم ورود فولادمبارکه به این مجموعه شد. هرچند که به این امر واقفیم، فولاد مبارکه به دلیل ساختار و سیستم قوی مدیریتی که در شرایط بحرانی دارد می‌تواند مشکلات صنعت فولاد و شرکت‌های وابسته ازجمله فولاد اکسین را به‌راحتی حل کند، و به همین دلیل، فولاد اکسین نیازمند تخصص فولادمبارکه است و این امر ورود فولاد مبارکه را کاملاً توجیه می‌کرد.
موضوع مهم دیگری که باید به آن اشاره شود انتخاب بعدی برای این اقدام است که منجر به انتخاب گروه ملی صنعتی فولاد برای خرید فولاد اکسین شد؛ لازم است به این سؤال فکر شود که آیا در مقایسه با فولاد مبارکه با مدیریت قوی، تخصص بالا و اعتبار و جایگاه جهانی که دارد و در مقابل گروه ملی فولاد با بدهی‌های بالا که نشانگر ضعف مدیریتی است، پتانسیل بهتری برای نجات فولاد اکسین دارد؟ نکته اینجاست که فولاد مبارکه در شرایط فعلی هم سرآمد تولید داخل است و درزمینه ارتقاء کیفیت هم با توجه به سیستم و استراتژی که در این شرکت حاکم است، دستیابی به ارتقا این امر دور از انتظار نیست و قطعاً در برنامه‌های میان و بلندمدت فولاد مبارکه جایگاه ویژه‌ای دارد. در همین راستا شنیدن دلایل حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل فولاد مبارکه برای ورود به فولاد اکسین خالی از لطف نیست که خط بطلانی بر تمام این نقدهاست.
عظیمیان در این راستا عنوان کرد: اولویت فولاد مبارکه در این اقدام نه گسترش مجموعه بوده و نه سرکوب مجموعه‌ای دیگر. تنها موضوعی که سبب این اقدام شد توانایی تولید ورق‌هایی توسط فولاد اکسین بود که مصرف داخلی در بخش‌های مهم کشور ازجمله وزارت نفت، پتروشیمی و بدنه کشتی‌ها را دارد و انحصار تولید آن در اختیار فولاد اکسین است و نکته آنجاست که مواد اولیه این ورق‌ها اسلب های خاص کربن‌زدایی شده‌ای است که در فولاد مبارکه تولید می‌شود، به عبارتی خوراک این مجموعه تنها توسط فولاد مبارکه و فولاد هرمزگان قابل‌تولید در کشور است. وی ادامه داد: اولویت در این شرایط، نیاز کشور است. عقل حکم می‌کند نگاه مدیریتی و سودآوری را کنار بگذاریم و از منظر تأثیر بسیار مثبت این اقدام به پیشرفت کشور نگاه کنیم و در این راستا قدم برداریم. در کنار این مسائل سود و اشتغال‌زایی این همکاری، از آن خوزستان بود و در کنار آن ما هم سبد کالای خود را تکمیل‌تر می‌کردیم.
عظیمیان گفت: این پیشنهاد و پذیرش آن در بورس و با شفافیت کامل در یک مزایده عمومی و با حضور بخش خصوصی و در کنار آن‌ها فولاد مبارکه اتفاق افتاد که ما در این مزایده پذیرفته شدیم و هدف این بود کشور را از وابستگی نجات دهیم. درنهایت هم منافع این اقدام را نادیده گرفتند که سبب عدم اجرایی شدن این اتفاق مهم و تأثیرگذار شدند.

شیوا نیک وظیفه