تندیس بلورین جایزۀ ملی تعالی سازمانی

برای شرکت فولاد امیرکبیر کاشان
شرکت فولاد امیرکبیر کاشان در نخستین حضور خود در این جایزه به دریافت تندیس بلورین نائل شد و به جمع پنج شرکت فولاد دارندۀ تندیس تعالی سازمانی (شرکت‌های فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، فولاد خراسان و ذوب‌آهن اصفهان) پیوست.
در پی کسب این موفقیت شهرام عالیوند مدیرعامل این شرکت، کسب دستاوردهای موفقیت‌آمیز مدیریت و کارکنان آن در سال‌های اخیر به‌ویژه دستاوردهای سال 98 را غرورآفرین خواند. وی در همین خصوص از زحمات و حمایت‌های مدبرانۀ هیئت‌مدیره و کلیۀ مدیران و کارکنان ساعی و تعالی‌گرای شرکت و همچنین از حمایت‌های خانواده گران‌قدر شرکت تشکر و قدردانی کرد.

تقدیرنامۀ چهارستارۀ تعالی
برای شرکت فولاد هرمزگان جنوب

در هفدهمین همایش تعالی سازمانی، شرکت فولاد هرمزگان جنوب موفق به کسب تقدیرنامۀ  چهارستارۀ تعالی شد و به جمع افتخارآفرینان گروه فولاد مبارکه در این جایزه پیوست.
فرزاد   ارزانی  در همین خصوص گفت: راه‌اندازی سیستم اطلاعاتی مدیریت بودجۀ خرید، ممیزی مراقبتی و تمدید گواهی‌نامه‌های نظام‌های مدیریت کیفیت، مدیریت آموزشی، مدیریت ایمنی و بهداشت، مدیریت محیط زیست، مدیریت شکایت مشتریان، اخذ گواهینامۀ مدیریت انرژی، طراحی سیستم جامع پشتیبانی خارجی، پروژۀ طراحی سیستم جامع حمل جاده‌ای و ایجاد مشارکت ارزش‌افزا با شرکت‌های زنجیرۀ تأمین برای تأمین پایدار مواد اولیه و ...  بخشی از اقداماتی است که در شرکت آغاز شده و به شکل مستمر  و هدفمند در حال اجراست. وی تصریح کرد: مجموعۀ این عوامل و همکاری مدیریت و کارکنان شرکت به کسب این موفقیت انجامید.


تقدیرنامۀ سهستارۀ جایزۀ ملی تعالی

برای شرکت ورق خودرو چهارمحال

پس از این‌که تیم ارزیابان هفدهمین دورۀ جایزۀ ملی تعالی سازمانی طی سه روز کار فشرده و بر اساس مدل EFQM، شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری را مورد ارزیابی قرار دادند، در نهایت این شرکت با کسب امتیاز لازم توانست تقدیرنامۀ سه‌ستاره را از آن خود کند.
اصغر اسماعیلی مدیرعامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری پس از دریافت این تقدیرنامه با بیان مطلب فوق افزود: با همت مدیریت و کارکنان شرکت برای حضور هرچه موفق‌تر در این جایزه، برنامه‌ریزی‌های خوبی انجام دادیم و در این مرحله به یکی از اهداف میان‌مدت شرکت در مسیر تعالی دست یافتیم.
وی با بیان این‌که شرکت در سال ۱۳۹۵ نیز موفق به اخذ گواهینامۀ اهتمام به کیفیت از دبیرخانۀ جایزۀ ملی تعالی و در سال ۱۳۹۶ نیز موفق به دریافت گواهینامۀ دوستارۀ اهتمام به کیفیت از بنیاد کیفیت اروپا شده بود، گفت: کسب تقدیرنامۀ سه‌ستاره در اولین حضور شرکت در این جایزه، نشان از اهتمام، تعهد و آمادگی کارکنان در پیاده‌سازی و نهادینه کردن فرهنگ تعالی در سازمان دارد.
اسماعیلی در همین خصوص از حمایت‌های هیئت‌مدیره و تلاش‌های مدیران و کارکنان شرکت قدردانی کرد.

تقدیرنامۀ سیستم تعالی
برای شرکت فولادسنگ مبارکه
با کسب تقدیرنامۀ یک‌ستاره جایزۀ ملی تعالی سازمانی از سوی شرکت فولادسنگ مبارکۀ اصفهان در هفدهمین دورۀ این جایزه، ویترین افتخارات گروه فولاد مبارکه کامل شد. مهرداد فقیهیان مدیرعامل شرکت فولادسنگ مبارکۀ اصفهان در پی کسب این افتخار گفت: تعالی سازمانی منجر به پایداری و بقای سازمان می‌گردد؛ بنابراین حرکت در مسیر تعالی و سرآمدی برای سازمان‌ها یک نیاز و ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. وی افزود: شرکت معدنی و صنعتی فولادسنگ مبارکۀ اصفهان پس از استقرار سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد 9001:2015 ISO  و  اخذ گواهینامه  از شرکت توف آلمان، با هدف به‌کارگیری روش‌های نوین مدیریتی در سازمان، سیستم‌های مدیریت ایمنی و سلامت شغلی و محیط زیست مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی 14001:2015 ISO  و 45001:2018  ISO و   مدل تعالی سازمانی را با همت و تلاش کارکنان خدوم خود در شرکت مستقر کرد و اکنون نیز طی فرایند ارزیابی جایزۀ ملی تعالی، به کسب تقدیرنامۀ سیستم تعالی نائل گشت تا برگ زرین دیگری در کارنامۀ افتخارات شرکت ثبت گردد.