اولین جلسه کمیسیون فرانچایز خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با حضور مدیران ارشد خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و اعضای موسس این کمیسیون در دبیرخانه مرکزی این تشکل برگزار گردید.
خانه صنعت، معدن و تجارت ایران به عنوان نخستین تشکل بخش خصوصی کشور که به این مهم پرداخته است با توجه به ضرورت و اهمیت موضوع در راستای پیشبرد سیاست های اقتصاد مقاومتی مانند کاهش قاچاق کالا ، توسعه اشتغال پایدار ، تقویت اقتصاد مردمی و توسعه صادرات غیرنفتی با هدف معرفی سرمایه گذاری های با ریسک کمتر، دسترسی‌ به بازار فروش مطمئن و از قبل تثبیت شده ، آموزش فرانچایز به واحد ها و ... نسبت به تشکیل کمیسیون فرانچایز (نشان سپاری تجاری) مبادرت نموده است.
در این جلسه مجید کرباسچی به عنوان رییس، و محمد علی ملایی به عنوان دبیر این کمیسیون انتخاب شدند.