اقتصاد بازار: استان اصفهان سال گذشته را با تورم تک رقمی و با سه درصد کاهش در مقایسه با سال 94 سپری کرد.
معاونت آمار و اطلاعات سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان نرخ تورم در سال گذشته را 8.1 درصد اعلام کرد در حالیکه نرخ تورم استان در سال 94 معادل 11.1 درصد بوده است.
بر اساس اطلاعات درج شده در پایگاه اینترنتی سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان، درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در دوازده ماه منتهی به سال 95 نسبت به دوره مشابه 8.1 درصد است که نسبت به همین آمار در سال 1394 کاهش یافته است.
همچنین شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری استان اصفهان در سال 1395 (بر مبنای 100=1390) عدد 245.1 را نشان می‌دهد که این شاخص در سال 94 معادل 226.7 بوده است.
بر اساس جدول نرخ تورم سال 95 که در پایگاه اینترنتی سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان منتشر شده، کمترین نرخ تورم در سال گذشته در استان اصفهان مربوط به گروه ' ارتباطات ' با 0.7 درصد و بیشترین نرخ تورم متعلق به گروه ' آب، برق و سوخت ' با تورم 27.1 درصدی بوده است.
نرخ تورم دو گروه ارتباطات و ' آب، برق و سوخت ' کشور در سال گذشته به ترتیب 1.3 و 12 درصد بوده است.
همچنین نرخ تورم گروه های ' خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات' 9.1 درصد، نان و غلات 9.1 درصد، گوشت قرمز و سفید 13.1 درصد، ماهی ها و صدفداران 4.2 درصد، ' شیر، پنیر و تخم مرغ' 6.2 درصد، میوه و خشکبار 4.6 درصد، پوشاک و کفش 6.2 درصد، مسکن 4.9 درصد و اجاره 4.7 درصد در استان اصفهان بوده است.
این نرخ ها در میانگین کشوری به ترتیب 7.6، 8.7، 10.7، 7.9، 5.7، 0.6-، 5.9، 4.9 و 4.8 درصد بوده است.
همچنین نرخ تورم بهداشت و درمان در استان اصفهان در سال گذشته 11.4، حمل و نقل 5.4، تفریح و فرهنگ 5.9، آموزش 13.9، هتل و رستوران 12.1، کالاها 8.7 و خدمات 7.3 درصد اعلام شده است.
این نرخ ها در میانگین کشوری به ترتیب 9.1، 5.3، 5.3، 12.6، 8.4، 7.1 و 6.3 بوده است.

*** نرخ تورم شهری 6.8 درصدی در کشور
طبق اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم مناطق شهری در سال گذشته 6.8 درصد و نرخ تورم مناطق روستایی 7.2 درصد بوده است.
مرکز آمار تغییرات قیمتی 451 قلم انواع کالاها و خدمات را در مناطق «شهری» و «روستایی» بررسی می کند. این در حالی است که بانک مرکزی تغییرات قیمتی 385 قلم کالا و خدمت را صرفا در مناطق شهری، زیر نظر دارد.
بانک مرکزی کشور نرخ تورم در سال گذشته را 9 درصد اعلام کرده است.
بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، شاخص کل بهای کشور کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری (برمبنای 100=1390) در سال 1395 به رقم 231.6 رسید که نسبت به سال قبل 6.8 درصد افزایش داشته و نشان‌دهنده کاهش نرخ تورم سال 1395 نسبت به نرخ تورم سال 1394 (11.3 درصد) است.
پیش از این کشورمان در سال 1369 تورم 9 درصدی داشت و پس از آن به مدت 25 سال کشورمان تورم دو رقمی را تجربه کرد.
در سال 1395 کشورمان با نرخ 9 درصدی، به طور مجدد تورم تک رقمی و زیر 10 درصد را تجربه کرد.