جعفر مختاری؛ کارشناس دفتر فنی ذوب آهن اصفهان با اشاره به راه اندازی باطری جدید به نام باطری کک سازی شماره 3 لزوم قطعات موردنیاز و ساخت درب های فلکسیبل برای این باطری را مطرح کرد که بدلیل تحریم ها، طرف خارجی مسئول راه اندازی این درب ها، منطقه را ترک کرده و خوشبختانه، کادر 7 نفره دفتر فنی در پروسه ای یک ساله موفق به طراحی و احداث درب های فلکسیبل باطری کک سازی 3 شدند. وی توضیح داد: درب های فلکسیبل متشکل از 750 قطعه در ابعاد طولی 7400میلیمتر و عرضی 630 میلیمتر با 4850 کیلوگرم وزن، کاملا بومی سازی شده است و مشابه خارجی ندارد. یک مورد مشابه چینی در متراژ بسیار پایین تر با قطعاتی کمتر و کاربردی محدودتر وجود دارد که بدلیل شکنندگی بسیار بالا، پروسه تولید را دچار مشکل می ساخت، کیفیت زغال را پایین می آورد، نشت گازهای سمی و همینطور پخت کک بخوبی انجام نمی شد و همین قضیه مسیر طراحی درب های فلکسیبل را برای ما رقم زد و تمام معایب نوع خارجی باعث شد که ما بعنوان ایجاد مزایایی در طراحی درب جدید آنها را درنظر بگیریم و با دانش بومی و تکنولوژی خودمان با پشتکار جوانان متخصص در عرصه دانش بنیان، مراحل صفرتاصد طراحی و احداث این قطعات در شرکت  ذوب آهن تحقق یافت. وی در ادامه گفت: اکنون هفته ای یک تا دو درب باطری عوض می شود و تاکنون 30 درب تعویض شده که کاهش آلایندگی را به صفر رسانده، خروج قطران و گاز نداریم و پخت کک بنحو مطلوب اجرا می شود.

کارشناس دفترفنی ذوب آهن اصفهان در پاسخ به این پرسش که احداث درب ها در داخل چقدر توانسته در جلوگیری از خروج ارز از کشور موثر باشد، بیان کرد: این درب ها از روسیه و چین وارد می شدند که باوجود کیفیت پایین حدود 10 تا 12 هزاردلار برای هر درب باطری هزینه می شد و هزینه های میلیاردی هنگفتی را به ما تحمیل می کرد ولی امروز با هزینه ای بسیار کمتر تمام مراحل ساخت در داخل خود ذوب آهن انجام می شود و به جرات می توان گفت که در رده تکنولوژی هایتک است. مختاری در اشاره به استقبال کارشناسان روسی، از پیشنهاد این کشور برای احداث "درب مشترک ایران و روسیه" خبر داد و از مدیران و مسئولان دفترفنی که علیرغم ریسک بالا، شرایط طراحی و احداث دربهای فلکسیبل باطری کک سازی شماره3 را فراهم ساختند، ابرلاز قدردانی کرد.