براساس این بخشنامه در سال‌جاری نیز با توجه به شرایط ویژه اقتصادی و اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه کشور، بانک مرکزی برای هموارسازی مسیر تولید ملی و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی در راستای تحقق شعار رونق تولید، هدایت نقدینگی جامعه به سمت بخش‌های مولد و تأمین مالی تولیدکنندگان داخلی، دستیابی به نسبت حداقل 65 درصد از کل تسهیلات پرداختی برای تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی را هدفگذاری کرده است. این درحالی است که در سال‌های قبل سهم تأمین سرمایه در گردش حداکثر به 55 درصد می‌رسید. بر همین اساس دراین بخشنامه تأکید شده است، بانک‌های عامل با توجه به حساسیت شرایط اقتصادی، بیشتر از گذشته و با احساس مسئولیت افزون‌تر، موضوع تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط را مورد توجه جدی خود قراردهند و با وجود محدودیت منابع و مشکلات و تنگناهای اعتباری موجود، نسبت به اولویت‌بندی تسهیلات به گونه‌ای اقدام کنند که امکان دستیابی به اهداف تعیین شده در سال رونق تولید میسر شود. در دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در سال‌جاری سعی بر آن بوده که با بهره‌گیری از نتایج طرح مذکور در سه سال گذشته، نظرداشت شرایط و اقتضائات فعلی نظام بانکی کشور و به منظور استفاده بهینه از منابع محدود نظام بانکی، نواقص اجرایی طرح رونق تولید در سال‌های گذشته با اخذ نظر از شبکه بانکی کشور اصلاح شود.
بر اساس دستورالعمل اصلاحی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل، حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت کنند یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط ارجاع کنند.

23 هزار بنگاه تسهیلات گرفتند
طبق تعریف ارائه شده بنگاه‌های کوچک شامل واحدهایی با کمتر از 50 کارگر و بنگاه‌های متوسط با کارکنانی بین 50 تا 100 نفر می‌شود.
براساس اطلاعات دریافتی از سامانه ثبت‌نام واحدهای تولیدی، آمارعملکرد اجرای این طرح طی سال‌ ١٣٩٧، حاکی از تأمین مالی تعداد 23 هزار و 328 بنگاه کوچک و متوسط با تخصیص مبلغی معادل 18 هزار و 926 میلیارد تومان توسط شبکه بانکی است که به بنگاه‌های اقتصادی اختصاص داشته است. عملکرد مزبور نشان از همراهی و اهتمام نظام بانکی در اجرای تأکیدات معظم‌له و سیاست‌های دولت برای حمایت هرچه بیشتر از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط دارد تا به این ترتیب امکان هدایت بهینه و صحیح منابع مالی موجود در راستای بهبود وضعیت اشتغال و رشد اقتصادی در کشور فراهم شود. براساس اطلاعات دریافتی از سامانه ثبت‌نام واحدهای تولیدی، آمار عملکرد اجرای این طرح طی سال‌های 1396‏-1395، حاکی از تأمین مالی تعداد 52 هزار و 400 بنگاه کوچک و متوسط با تخصیص مبلغی معادل 362.9 هزار میلیارد ریال توسط شبکه بانکی است که به بنگاه‌های اقتصادی اختصاص داشته است. بدین ترتیب در سه سال 1395 تا 1397 در مجموع 75 هزار و 728 بنگاه، 552 هزار و 162 میلیارد ریال تسهیلات طرح رونق تولید دریافت کرده‌اند.

 36 هزار میلیارد تومان برای سال‌جاری
طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال‌جاری رقم 36هزار میلیارد تومان تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی و بانک‌ها در سه محور بازسازی و نوسازی، تکمیل طرح و سرمایه در گردش برای صنایع در قالب طرح رونق تولید در نظر گرفته شده است که از طریق ثبت‌نام در سامانه بهین‌یاب پرداخت می‌شود. بدین ترتیب با توجه به اینکه قرار است 65 درصد تسهیلات صرف سرمایه در گردش شود 23 هزار و 400 میلیارد تومان برای این منظور پرداخت خواهد شد.
سال گذشته نیز پرداخت 30 هزار میلیارد تومان تسهیلات در راستای «استمرار رونق تولید، حفظ اشتغال فعلی، ایجاد اشتغال جدید و افزایش رشد اقتصادی کشور» در قالب سه نوع وام مصوب شد. براساس تقسیم‌بندی صورت گرفته 10 هزار میلیارد تومان برای سرمایه در گردش 10 هزار بنگاه اقتصادی، 10 هزار میلیارد تومان برای اتمام 6 هزار طرح نیمه تمام بالای 60 درصد پیشرفت فیزیکی و 10 هزار میلیارد تومان برای بازسازی و نوسازی 5 هزار واحد اقتصادی پیش‌بینی شده بود. گفتنی است، از سال ۱۳۹۲ تاکنون بیش از 7هزار واحد تولیدی با ارائه تسهیلات رونق تولید به چرخه تولید برگشتند.

پرداخت 773 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در سال 97
درحالی که در سال گذشته نزدیک به 19 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای اجرای طرح رونق تولید پرداخت شده که کل تسهیلات بانکی پرداخت شده در این سال به 773 هزار میلیارد تومان می‌رسد. براساس آمار بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 12 ماهه سال 1397 به بخش‌های اقتصادی مبلغ بیش از 773 هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ بیش از 15 هزار میلیارد تومان، معادل 26 درصد افزایش داشته است. دراین سال سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی 12 ماهه سال‌جاری مبلغ 431 هزار میلیارد تومان معادل 55.8 درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 14 درصد افزایش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 12 ماهه سال‌جاری معادل 164 هزار میلیارد تومان بوده است که حاکی از تخصیص 38 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخش‌های اقتصادی است. از 208 هزارمیلیارد تومان تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 78.7 درصد آن در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال‌جاری است. تعداد 305 هزار و 59 فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره 6.8 میلیارد ریال پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخش‌هاست. در ضمن در بخش خدمات تعداد 5 میلیون و 562 هزارو 260 فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره 0.5 میلیارد ریال پرداخت شده است.
 


بــرش

تسهیلات 34 هزار میلیارد تومانی در فروردین

در فروردین ماه امسال تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی مبلغ 34 هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 8 هزار و 400 میلیارد تومان (معادل 32.9 درصد) افزایش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی طی فروردین ماه سال‌جاری مبلغ 22 هزار و 700 میلیارد تومان معادل 66.4 درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 5 هزار و 100 میلیارد تومان معادل 29.3درصد افزایش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در فروردین ماه سال‌جاری معادل 8 هزار و 700 میلیارد تومان بوده است که حاکی از تخصیص 38.5 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخش‌های اقتصادی است. از 10 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 82.6 درصد آن در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال‌جاری است.