در سال جاریدر 35 شهر و 6 منطقه اصفهان سیستم تله متری در برخی از تاسیسات آبرسانی اجرا، و نیز در 6 شهرستان در سطح استان بروز رسانی سیستم تله متریتاسیسات آبرسانی در دستور کار قرار می گیرد.

معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفا استان اصفهان اعلام کرد: در سال جاری سیستم تله متری در

مخازن و ایستگاه های پمپاژ، شبکه های توزیع و چاه های محلی تامین آب شرب شهری، سامانه های آبرسانی، مجموعه های آبرسانی روستایی، حوضچه های فشارشکن، تصفیه خانه های گلپایگان، فیلترهای شنی فریدونشهر، تله متری انشعابات روستایی اجرا می شود.

ناصر اکبری با اشاره به بروز رسانی سیستم تله متری تاسیسات آبرسانی در برخی از شهرستانهای استان تصریح کرد: در سال 99 بروز رسانی سیستم تله متری در تاسیسات آبرسانی بازسازی و بروزرسانی تله متری شیرخانه نجف آباد،اتوماسیون صنعتی ایستگاه پمپاژ مبارکه در تصفیه خانه باباشیخعلی، بروزرسانی تله متری ایستگاه های مبارکه،ایستگاه های ورزنه،ایستگاه های خمینی شهروبروزرسانی تله متری ایستگاه های نجف آباد انجام می شود.

وی با بیان اینکه محدودیت منابع آب، کاهش بارندگی ولزوم پاسخگویی به نیاز مشترکین وچالش های مدیریت منابع آب از جمله عوامل اجرای سیستم تله متری در تاسیسات آبرسانی به شمار می آید، خاطرنشان ساخت: به منظور به حداقل رساندن هدر رفت آب وکاهش هزینه های مالی، بسیار مهم است که تاسیسات آبرسانی به گونه ای حفاظت ونگهداری شودکه آب شرب شهرها و روستاها با حداقل هزینه تامین شود.

معاون بهره برداری و توسعه شرکت آبفا استان اصفهان مدیریت صحیح وبرنامه ریزی شده منابع آبی را با استفادهاز سیستمهای تله متری وکنترل سطح مخازن بسیار با اهمیت دانست و اظهار داشت: سیستم تله متری برای مدیریت منابع آبی ضروری است چرا که اندازه گیری جریان آب،نشت یابی شبکه آبرسانی،نظارت برعملکرد تجهیزات به صورت آنی باعث میشود که نه تنها وقوع حوادث در کوتاه ترین زمان ممکن مهار شود بلکه آب به صورت عادلانه میان مشترکین توزیع گردد.

اکبری با بیان اینکه در سالهای اخیر شرکت آبفا استان اصفهان همگام با پیشرفت علم وتکنولوژی و استفاده از فن آوری های نوین باتوجه به اهمیت به کار گیری سیستم های تله متری وکنترل از راه دور در بهبود بهره برداری از تاسیسات آب شرب گام های اساسی برداشته اعلام کرد: بسیاری از تاسیسات طرح آبرسانی اصفهان از سیستم تله متری بهره مند شده است که این امر موجب کاهش غلبه بر کم آبی منابع آبی در فصل گرم سال و در اوج پیک مصرف گردیده و آب شرب مردم به صورت پایدار تامین می شود .