به گزارش اقتصاد بازار به نقل از نوسان:محمد مجیری با اشاره به اینکه دستورالعمل فعالیت ون کافه ها سال گذشته در شورای شهر اصفهان به تصویب رسید، اظهار کرد: مسئولیت اجرایی این کار با معاونت خدمات شهری شهرداری است که این معاونت هم با تفویض اختیار به سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی، بر این کار نظارت می کند. وی ادامه داد: براساس این دستورالعمل، کمیته فنی با حضور دستگاه های مختلف شهرداری تشکیل شده و افراد متقاضی فعالیت در حوزه ون کافه باید مجوز لازم را از طریق ارسال درخواست به این کمیته دریافت کنند. مجیری با اشاره به اینکه 5 نقطه شهر اصفهان از جمله صفه، ناژوان، چهارباغ عباسی، چهارباغ بالا و پایین برای استقرار ون کافه ها مشخص شده است، اظهار کرد: این ون ها در دو بخش اغذیه و نوشیدنی مجوز فعالیت دریافت می کنند. وی از ارائه درخواست از سوی بیش از 30 نفر برای دریافت مجوز خبر داد و گفت: با ارائه مجوز به متقاضیان، همه دستگاه های ناظر مانند شهرداری، بهداشت و پلیس اماکن ملزم به ارائه خدمات ترافیکی، بهداشتی و تامین امنیت این ون کافه ها همانند یک واحد صنفی هستند.