شهرام عروف زاد، رئیس دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان در نشستی با رسانه ها در گرامیداشت 17 مرداد، روز خبرنگار، خبرنگاران را چشم بینای جامعه توصیف کرد و گفت: نگاه باریک اندیش خبرنگار بستری برای رشد و تحول و بالندگی اجتماعی را فراهم می آورد و چشم بینا و دانش خبرنگار است که می تواند زمینه نقد سازنده در عرصه های مختلف اجتماعی را ایجاد کند.

به گزارش اقتصاد بازار، رئیس دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان با اشاره به رسالت‌های دانشگاه فرهنگیان بعنوان یک دانشگاه حاکمیتی، اذعان داشت: این دانشگاه به عنوان یک دانشگاه ماموریت گرا، مسیر تعالی خود را حفظ می کند. همچنین، با توجه به سونامی بازنشستگی که پشت سر می گذاریم و با حدود 600هزار آموزگار بازنشسته در 3 سال گذشته و 3سال آینده، از طرفی کاهش نرخ رشد جمعیت، ماموریت تولید معلم کاهش می یابد ولی مرحله ارتقای استانداردها را در پیش خواهیم داشت که طیق استانداردهای جهانی، باید طرفیت کلاس به 18 دانش آموز ارتقا یابد.

وی در صحبت از برگزاری آزمون های ترم گذشته بصورت مجازی، گفت: با توجه به شیوع کرونا، ترم آینده نیز به صورت مجازی برگزار خواهد شد و بستر مناسب در این زمینه فراهم شده است. همچنین، برای ترم آینده در هیچکدام از پردیس ها به دلیل جلوگیری از انتقال کرونا، خوابگاه دانشجویان ارائه نخواهد شد.

مدیرامور پردیس های دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان، از پذیرش ۱۳۰۰ دانشجوی کارشناسی پیوسته در 11 رشته و حدود ۸۰۰ دانشجوی ماده ۲۸ برای ترم تحصیلی جدید خبر داد و افزود: در حال حاضر تعداد دانشجویان دانشگاه فرهنگیان اصفهان ۳هزار و ۹۹۲ نفر است که حدود ۲ هزار دانشجوی جدید شامل کارشناسی و ماده ۲۸ در سال تحصیلی جدید اضافه خواهد شد، البته امکان کاهش یا افزایش تعداد پذیرش دانشجویان با توجه به شرایط وجود دارد.

عروف زاد با بیان اینکه وجود و ماهیت دانشگاه به دانشجو باز می گردد و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان امکان اشتغال دارند، اظهار کرد: همچنین برای سال تحصیلی جدید، ۲ دوره کارشناسی ارشد اضافه می شود.

به گفته رئیس دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان، میزان پذیرش دانشجو در کل کشور ۲۰ هزار نفر برای سال تحصیلی جدید است که اختصاص ۲ هزار دانشجو به استان اصفهان با توجه به شرایط و امکانات دانشگاه در استان مناسب است. وی از فارغ التحصیلی حدود ۶۰۰ دانشجو معلم از دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان در سال جاری خبر داد.

شهرام عروف زاد به برنامه های پیش روی دانشگاه اشاره کرد و امضای تفاهم نامه های متعدد با دستگاه های اجرایی مختلف استان به منظور افزایش بهره وری، اجرای سامانه کارورزی دانشجویان از طریق شبکه شاد به منظور غنی سازی این سامانه و افزایش ظرفیت هیئت علمی را از جمله این موارد برشمرد و افزود: سامانه کارورزی در اصفهان با همکاری آموزش پرورش طراحی شده و درصدد ملی کردن این طرح هستیم.

وی همچنین در مورد وضعیت بورسیه دانشجو معلمان در دانشگاه فرهنگیان، گفت: دانشجویان دانشگاه فرهنگیان بورسیه می شوند و به آنها شهریه پرداخت می شود، پس از پایان تحصیل و احراز شرایط مناسب، استخدام رسمی می شوند و سنوات خدمت دوران دانشجویی آنها حساب می شود.

 عروف زاد از پیگیری دانشگاه در تخصیص بودجه بیشتر برای رفع مشکلات دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان خبر داد و گفت: به منظور عملیاتی کردن طرح ۱۰۰۳۱، در استان اصفهان مکانی در بهارستان برای این طرح جانمایی شده و دردست اجرا است.

وی با بیان اینکه دانشگاه هرسال حدود  ۱۵ تا ۳۰ هزار دانشجو جذب می کند، یادآور شد: ظرفیت پذیرش وجود دارد و دانشگاه فرهنگیان با بیشترین ظرفیت فعالیت می کند تا کمبود معلم را جبران کند، اما از طرفی مشکل خوابگاه و امکانات وجود دارد که در پروسه ۱۴۰۳ برنامه راهبردی ۱۰ ساله تعریف شده است تا شروعی برای ارتقا باشد.