به گزارش اقتصاد بازار به نقل از اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، احمد رضایی با اشاره به اینکه یکی از طرح های ترافیکی منطقه 5 برای کاهش بار ترافیکی، تعریض پل شهید ستاری است، اظهار کرد: این پروژه در بزرگراه شهدای صفه در حال اجراست و در روان سازی ترافیک شهری و کاهش تصادفات در این محدوده تاثیرگذار خواهد بود.

وی ادامه داد: طول این پل 250 متر است که در طرح جدید دو متر به عرض آن افزوده می شود و به 9 متر افزایش می یابد.

مدیر منطقه 5 شهر اصفهان تصریح کرد: در حال حاضر این طرح 55 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی اعتبار اجرای تعریض پل شهید ستاری را شش میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: اجرای این پروژه با هدف کاهش بار ترافیکی در رینگ سوم آغاز شد، در شهر اصفهان دو گره ترافیکی وجود دارد، نخست در پل شهید طیاره و دوم در پل شهید ستاری است که با افزایش عرض این پل، مسیر تردد وسایل نقلیه از دو لاین به سه لاین تغییر می‌کند.

به گفته رضایی این طرح تا حدود سه ماه دیگر در اختیار شهروندان قرار می گیرد.