به گزارش اقتصاد بازار، صدیقه بهشتی با اعلام خبر برگزاری طرح «کاهش طلاق با تاکید بر مددکاری  اسلامی» در اصفهان، گفت: مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران با توجه به ظرفیت متخصصان دینی خود در نظر دارد با مددکاری اسلامی و مداخله گری مطلوب در خانواده های در معرض یا آسیب دیده از طلاق، گام های موثری جهت کاهش معضلات اجتماعی در جامعه با اجرای طرح «کاهش طلاق با تاکید بر مددکاری  اسلامی» بردارد.

وی افزود: این طرح برای دو گروه از خانواده های در معرض طلاق به صورت مشاوره و کارگاهی و خانواده های متعارض به صورت کارگاه های مهارتی برگزار خواهد شد.

بهشتی ادامه داد: این مدیریت در راستای اجرای طرح «کاهش طلاق با تاکید بر مددکاری  اسلامی» اقدام به برگزاری مصاحبه و تست شخصیت به منظور ارزیابی متقاضیان شرکت در این طرح نموده است.

معاون فرهنگی تبلیغی حوزه علمیه خواهران اصفهان گفت: 28 متقاضی شرکت در طرح مددکاری اجتماعی که از مشاوران مدارس علمیه خواهران اصفهان هستند با شرکت در مصاحبه متخصصی به مدت سه روز و در محل مدیریت استان با رعایت پرتوکل های بهداشتی مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.

وی اظهار کرد: متقاضیان پس از موفقیت در مصاحبه و گذراندن 60 ساعت دوره کارگاهی در مناطق مورد نظر برای آموزش و مشاوره خانواده های در معرض یا آسیب دیده از طلاق به کارگیری خواهند شد.