محوری نویسندهبا افراد مختلف زندگی متفاوتی خواهید داشت و درواقع چه کسی با شماست اهمیت دارد و مسیرزندگی شما را می تواند تغییر دهد و شما را به موفقیت یا شکست سوق دهد.

با افراد زحمت کش تنبلی و افسردگی از شما دور خواهد شد ، هنگام قدم زدن با افراد خردمند خارق العاده خواهید بود و به بالا صعود می کنید.

با افراد قابل اعتماد همیشه در بهار هستید و احساس آرامش دارید. فرد قابل اعتماد همانند یک کوه استوار کنارتان خواهد بود و قلب شما را پراز اعتماد به نفس میکند. انسانهای باهوش زیادند اما افراد قابل اعتماد کمیاب.

با افراد مثبت هر روز خورشید را کنارتان احساس می کنید اما انسانهای با افکار منفی مانند ماه هستند ، تنها چند روز نور دارند و مابقی روزها تاریک و سیاهند. از انرژی منفی افراد منفی ، قلب شما تیره می شود و افکار و آرزوهایتان محدود، در حالی که افراد مثبت الهام بخش عشق و کشف زیبایی های زندگی هستند.

با افراد تنبل درابتدا خیلی خوب و راحت هستید اما بعد از چندی متوجه می شوید فشار روبه جلو درزندگی ازشما گرفته شده و فردی متوسط و عقب مانده شدید.

بدترین اتفاق نبود افراد باانگیزه در کنارتان است، اینان حکم بینایی و رونشنگری درمورد زندگی و تضمین کننده آینده برایتان هستند.

در زندگی سه شانس میتوانید داشته باشید :1- یک معلم خوب در دوران مدرسه 2- یک رییس خوب در محل کار و3- یک همسر خوب درخانه.

دوست داشتن وعشق به قلب شما قدرت می بخشد، چشمتان را پر نور و صورتتان را خندان می کند.

در جورجیای امریکا مردی نود و چند ساله هست که هرروز برای غذا خوردن به رستورانی می رود و در کنار خود قاب عکسی از یک خانم قرار میدهد ، عکس مربوط به همسرش کارولین است که سال 2013 در 81 سالگی پس از 64 سال زندگی مشترک ازدنیارفت. آنها باهم مشترکا یک گاراژداشتند، سه فرزند و شش نوه . او میگوید هیچ کس در دنیا به اندازه ما آن یکی را دوست ندارد و هرچه من میخواستم او می خواست و هرچه او میخواست من میخواستم. کارولین این رستوران را دوست داشت پس هرروز برای غذاخوردن به همراه او به اینجا می آیم . او از تاریکی میترسید بخاطر همین ازپنج ماه قبل از مرگش که به بیمارستان رفت چراغ داخل اتاق نشیمن روشن مانده تا موقع بازگشت نترسد. پیرمرد گاهی تا چهار بار در روز برسر مزار کارولین میرود. پیرمرد میگوید من عاشقش بودم و دلتنگش هستم و فکر میکنم او همیشه با من است.

با عشق همه چیز وجود دارد. در دوران پر رونق زندگی شخصی وجود دارد که خود را با شما همراه میکند، فصلها باهم میبینید ، کوه ها می پیمایید و دریاهای زیادی با هم خواهید دید.

زندگی طولانی نیست و شما با افراد مختلف زندگی متفاوت خواهید داشت. قدم زدن با افراد خوب شما را در رسیدن به خود بهتر کمک میکند.

 

ارتباط با اینستاگرام نویسنده:

https://www.instagram.com/ehsanchelongar/