فکر مي‌کنيد انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي چه تفاوتي با دوره‌هاي پيشين داشته باشد؟

الگوي اصلاح‌طلب و اصولگرا و جناح بندي‌هاي سابق امروز معناي خود را از دست داده و بايد در چارچوبي ديگر رقابت شکل بگيرد. رقابت بر مبناي ارائه روش‌هاي درست براي مقابله با چالش‌هاي محيطي شکل مي‌گيرد و الگوي اصلاح‌طلب اصولگرا در اين دوره ديگر پاسخگو نيست.

نمايندگان جديد بر چه موضوعاتي بايد متمرکز باشند؟

در حوزه اقتصادي نيازمند تکيه به ظرفيت‌هاي داخلي هستيم، چون تحريم‌ها ادامه دارد و ممکن است کم يا زياد شود اما فعلا بر سر جاي خود باقي هستند. بنابراين براي اقتصاد کشور بايد امروز توجهات ويِژه‌اي انجام دهيم. توجهات در صورتي امکان‌پذير است که به دنبال توسعه صنايع معدني برويم، توسعه صنايع معدني بايد يکي از محورهاي اقتصادي اين دوره باشد، ديگر حوزه‌اي که بايد به آن بپردازيم اصلاح نظام مديريت انرژي است، هرچه مي‌گوييم مديريت انرژي، مردم از افزايش قيمت واهمه پيدا مي‌کنند، در صورتي که مي‌توان بدون افزايش قيمت هم مصرف انرژي کشور را يک سوم پايين آورد. راندمان‌هاي ما بايد به بالاي 50 درصد برسد. ما در شبکه‌ها و خطوط انتقال برق هم اتلاف داريم. اصلاح نظام مديريت انرژي کار بزرگي است که بايد انجام شود، در مورد بعدي هم به توسعه صنايع مرتبط با نفت و گاز بپردازيم. در بخش صنعت حوزه ديگري که بايد مورد توجه قرار گيرد، حوزه صنايع پتروشيمي است که نيمه تمام مانده‌اند و نياز به راه حل دارند. توجه ما بايد به سمتي باشد که تحريم‌ها فعلا ادامه دارند و ما با اين شرايط بايد اقتصاد را درمان کنيم.

روابط با کشورهاي همسايه با توجه به تحريم‌هاي آمريکا تا چه حد امکان‌پذير است؟

همکاري با همسايگان از موارد مهمي است که بايد انجام شود؛ ايران 15همسايه دريايي و خشکي دارد که تحريم‌هاي آمريکا نمي‌تواند به آنها آسيب زيادي برساند. بخش کمي از داد و ستد ايران با همسايگان خود چه در خشکي و چه در دريا، تحت نفوذ ايالات متحده است، صرفا با يک اشاره آمريکا روابط تجاري ما با کشور‌هاي ديگر آسيب نمي‌بيند و ما از طريق بنادر در درياي خزر به درياي سياه وصل هستيم و حوزه درياي سياه شرکاي تجاري خوبي براي داد و ستد با ايران هستند که اتفاقا تحت نفوذ آمريکا هم نيستند. ايران از طريق «آکتائو» از شمال به چين متصل است و تجارت ايران با چين مي‌تواند از محور شمالي صورت بگيرد. کار با همسايگان از موضوعات مهمي است که در شرايط تحريم مي‌تواند کمک شاياني به کشورکند. اگرچه چين و روسيه ملاحظاتي در مورد آمريکا دارند اما اينطور نيست که گوش به فرمان کامل آمريکا باشند و مي‌توانند با ما روابط قوي‌تر از شرايط فعلي داشته باشند. هند در حال حاضر با سرعت خوبي رو به رشد است، آمريکا و چين در حال حاضر دارند در رتبه سوم اقتصاد جهان قرار مي‌گيرند. هند مي‌تواند محور ديگري براي بهبود روابط و اقتصاد خارجي ما باشد. بنابراين بايد در اقتصاد خارجي و روابط بين‌الملل که در مرحله اول همسايگان هستند و در مرحله دوم هم چين، روسيه و هند قرار دارند، تلاش بيشتري داشته باشيم. اين کشور‌ها در روابط تجاري تجاري با ايران مي‌توانند سهم بالايي را عهده‌دار شوند.

مهم‌ترين ضعف نمايندگان در اين دوره از مجلس چه مواردي است؟

نماينده‌هايي که اين دوره مي‌خواهند به مجلس وارد شوند بايد بتوانند در حوزه‌هايي که در بالا به آنها اشاره کردم به نظام کمک کنند. تعدادي از نماينده‌ها هم هستند که در دوره‌هاي پيشين مجلس کارنامه خوبي از خود ارائه ندادند به‌طوري که دائما مشغول داد و ستد‌هاي تجاري و دلالي بودند.

به نظر شما نظارت شوراي نگهبان مي‌تواند به طور کامل جلوي ورود اين افراد را که شما دلال مي‌خوانيد به مجلس بگيرد؟

من از همين جا از شوراي نگهبان خواهش مي‌کنم، نمايندگاني که حتي سهوا در روابط تجاري و دلالي لغزيدند تاييد صلاحيت نشوند و راه ورود دوباره آنها را به مجلس ببندد. هر کسي که لغزيده بايد برود و کوچک و بزرگ و جناح و گروه نمي‌شناسد. ما دو دسته سوء مديريت و سوء نيت داريم. به‌عنوان مثال فردي در مديريت خود خطا کرده باشد مي‌توان از سوء مديريت گذشت کنيم اما به هيچ عنوان نبايد از سوء نيت گذشت کرد، از هيچ سوء نيتي نبايد چشم پوشي شود. اگر نماينده‌اي را مي‌شناسيم و مي‌دانيم او سوء نيت در مورد مسائل کشور دارد و از قدرت نمايندگي براي روابط غلط استفاده کرده، نبايد به هيچ عنوان شرايط را براي ورود دوباره اين نماينده به مجلس فراهم کنيم. درواقع با نمايندگاني که سوء نيت دارند بايد مستقل از اينکه خط آنها چيست؟ با آنها رفتار شود، اصلاح‌طلب و اصولگرا فرقي ندارد، هرکسي لغزيده بايد برود تا بتوانيم در اين مسير از خون شهدا پاسداري کنيم. من از هردو جناح افرادي را سراغ دارم که بر سر مسائل و منافع کشور دلالي مي‌کنند و لغزيده‌اند.

شوراي نگهبان در بررسي صلاحيت اين افراد چگونه بايد عمل کند؟

نامه‌هاي برخي از نماينده‌ها هنوز روي ميز من است، در اين نامه‌ها افرادي را معرفي کرده‌اند براي مديريت و کارهاي مختلف. نامه‌هايي از نمايندگان دارم که در کارهاي اقتصادي منطقه خود دخالت کرده‌اند و اين نمايندگان نبايد باز هم به مجلس وارد شوند. شوراي نگهبان دستش پر از اين نامه‌هاست، ما نبايد به هيچ عنوان اصطلاح خودي و غيرخودي به کار ببريم و در بررسي خطا هيچ اصلاح‌طلب و اصولگرايي وجود ندارد. هرکسي که لغزيده است جايي در مجلس ندارد.