🎙 استراتژی جدید بازارساز در بازار ارز

🎙 بزرگان بورس را بالا کشیدند

🎙 تداوم بی ثباتی نرخ ها در بازار آهن

🎙 کمترین قیمت طلا در 8سال اخیر

🎙 یک روز تا پایان معاملات تسه 9712