نرخ سود در بازار بین بانکی به ۸.۵ درصد رسید
صادرات غیرنفتی کشور کاهش یافت
زمزمه‌های افزایش قیمت خودرو به گوش می‌رسد.
مخالفت مجلس با ساخت «آپارتمان‌های ۲۵ متری»
ثبت معاملات اجاره الزامی شد