کلاف سردرگم صنعت نساجی کشور؛ چرا مواد اولیه تولید نخ وارداتی ؟ چرا صنایع نساجی بجای نخ تولید داخل به نخ های چینی و هندی روی آورده اند؟