همتی پاسخ داد: چرا نرخ ارز در تنش‌های منطقه به ۲۰ هزار تومان نرسید؟!