از بوی ناخوشایند ماجرای عدم بارگذاری مجوزهای وکالت در درگاه ملی مجوزهای کشور تا برگزاری آزمون ۶ میلیاردی توسط کانون وکلا

“حامد دهقان” کارشناس حقوقی:
این اقدام خلاف مصوبه مجلس و شورای نگهبان و مصوبه اخیردولت است.