پايگاه اطلاع رسانی، «اقتصادبازار»"اقتصادبازار" به عنوان پایگاه خبری از گروه رسانه ای "نوسان" مسئولیت خود را فعالیت در حوزههای اقتصادی با رویکرد مطالبات بخش خصوصی بنا نهاده است. امید آنکه در تحقق این امر موفق باشیم.


داراي مجوز فعاليت از هيات نظارت بر مطبوعات

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: مجید محققیان

نشانی: اصفهان- خیابان دانشگاه- کوچه کلینیک صدرا- مرکز آمورزش بازرگانی

فاکس: 32617859 - 031 

تلفن: 32617859- 031

نشانی الکترونیک: Info@eghtesadbazar.ir