شروط اصلی شرکت در مناقصات گرجستان عبارتند از:

1- ثبت رسمی‌شرکت و حضور در گرجستان و ارائه سرمایه اولیه و گردش مالی (داشتن دفتر یا نمایندگی و کسب تجربه کار و فعال بودن)

2- در صورت عدم حضور شرکت خارجی در گرجستان، شرکتهایی که با کشورهای اروپایی تجربه همکاری داشته و یا بطور مستقیم یا غیر مستقیم در اجرای طرح و پروژه یا پروژه‌هایی در این کشورها مشارکت داشته اند نیز می توانند با ارائه رزومه خود، در مناقصات گرجی شرکت نمایند.  

 3- شرط دیگر مشارکت در مناقصات، داشتن گردش مالی به میزان حداقل نصف ارزش کل پروژه مورد نظر می‌باشد.

 

در سایت forbes می توان لیست طرح ها و پروژه‌ها و معرفی شرکت های معتبر و شرکای آنها را مشاهده کرد.