به گزارش اقتصادبازار به نقل از میزان، صندوق‌های سرمایه‌گذاری به واسطه مساعد کردن شرایط سرمایه‌گذاری در بازار از لحاظ ریسک و بازده برای سرمایه‌گذاران یکی از پراهمیت‌ترین ساز و کارهای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی محسوب می‌شوند.

این صندوق‌ها با ارایه راهکار مناسب برای رشد کمی، کیفی و کمک به توسعه پایدار بازار سرمایه و تشویق سرمایه‌گذاری غیرمستقیم، ورود افراد غیرحرفه‌ای را به بازار تسهیل می‌کند.

همچنین صندوق‌های سرمایه‌گذاری این امکان را فراهم می‌کنند که از طریق تشکیل سبد متنوعی از دارایی‌ها در کنار کسب بازدهی مناسب، ریسک سرمایه‌گذاران را کاهش دهد.

در حال حاضر بیش از ۱۰۰ صندوق سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه کشور فعال است، اما به طور کلی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در هشت گروه اصلی تقسیم بندی می‌شوند که با عنوان‌های صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، صندوق سرمایه‌گذاری در سهام، صندوق سرمایه‌گذاری مختلط، صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی، صندوق قابل معامله (ETF)، صندوق‌های نیکوکاری، صندوق‌های تأمین مالی و صندوق‌های اختصاصی بازارگردان شناخته می‌شوند.